get_queried_object(); $id = $cu->ID; ?>
Avatar photo

Sett deg i godstolen og finn dine digitale spor på NRK2

Under vignetten ”Tema: Dine digitale spor” sender NRK2 frem til mandag neste uke flere dokumentarprogrammer som tar for seg ulike former for digitale spor og konsekvenser for individ og samfunn.  Her kan du, blant mye annet, se en norsk dokumentarer om...
Avatar photo

PRISM – Justisministerens svar

Den 20. august skrev jeg et brev til justisminister Grete Faremo der jeg stilte en rekke spørsmål om PRISM-saken og hvordan den ville bli fulgt opp av norske myndigheter. Blant annet be jeg en avklaring på hvilke data som var samlet inn i PRISM-programmet og hvor...
Avatar photo

PRISM og Snowden – hva har egentlig skjedd?

I begynnelsen av juni startet opprullingen av en stor overvåkningsskandale i USA, omtalt som PRISM-saken. National Security Agency hadde angivelig hatt en bakdør inn i serverne til teknologigiganter som Google, Facebook og Microsoft. Ettersom samtlige norske borgere...