get_queried_object(); $id = $cu->ID; ?>

Om bloggen

Personvernbloggen er Datatilsynets blogg for utveksling av meninger om personvernspørsmål. Vi skriver om hvordan folks personvern utfordres i hverdagen, og om trender og utviklingstrekk i Norge og på den internasjonale arena. Vi skriver også om hvordan vi mener offentlige og private aktører kan utvikle gode tjenester på en måte som ivaretar folks personvern.

Personvernbloggen er ikke et sted der vi publiserer plikt- og rettighetsinformasjon. Vår nettside datatilsynet.no skal fortsatt være vår mer ”formelle” kanal,  der du finner retningslinjer og veiledning med utgangspunkt i personvernlovgivningen.

Målgrupper for bloggen er alle som jobber med, eller på andre måter er opptatt av,  personvern.

Kommentarer og enkle debattregler

Vi setter stor pris på om du legger igjen kommentarer til innleggene.  Når du skriver kommentarer publiseres de direkte på bloggen.

For å legge igjen kommentarer til innleggene kan du bruke skjemaet som finnes under hvert innlegg. Du trenger ikke å registrere deg. Hvis du ikke ønsker at dine kommentarer skal publiseres på bloggen, må du gjerne dele dem med oss på annen måte. Les mer om hvordan du kontakter oss på datatilsynet.no.

Vi oppfordrer alle til å holde debatten saklig.  Les mer om våre debattregler.

Om oss

Datatilsynet er både tilsyn og ombud. Vi skal medvirke til at den enkelte ikke blir krenket gjennom bruk av opplysninger som kan knyttes til han eller henne.

Våre oppgaver er å:

 • kontrollere at lover og forskrifter for behandling av personopplysninger blir fulgt, og at feil og mangler blir rettet,
 • holde oss orientert om nasjonal og internasjonal utvikling når det gjelder behandling av personopplysninger,
 • identifisere farer for personvernet, og gi råd for hvordan farene kan unngås eller begrenses,
 • være høringsinstans i saker som berører personvern,
 • delta i råd og utvalg,
 • bistå bransjeorganisasjoner med å gi råd og utarbeide atferdsnormer for å sikre personopplysninger i virksomhetene,
 • stimulere til opprettelse av personvernombud og bygge kompetanse hos disse,
 • veilede publikum gjennom råd og informasjon,
 • få viktige saker på dagsorden i media, samt
 • bidra til samfunnsdebatt om personvern.

1 kommentar

 1. Ana Sofa

  Takk for en god side, med mye god informasjon! Det kan være vanskelig å finne ut i alle disse reglene!

  Svar

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.