get_queried_object(); $id = $cu->ID; ?>
Avatar photo

Nei til gjeldsregister!

De siste dagene er det lagt fram beregninger som viser at nordmenn har 72 milliarder i kredittkortgjeld. Vi kan lese historier om folk som har tatt opp lån i mange kredittforetak, for til slutt å miste kontrollen på egen økonomi. Dette er svært alvorlig og dramatisk...
Avatar photo

Opplysninger om elever kan bli fritt vilt

Forestill deg at du får vite at opplysningene som arbeidsgiveren din har om dine prestasjoner, ditt fravær og dine behov for spesialtilpasninger på jobben skal registreres i et nasjonalt register. Forklaringen som blir gitt er at sentrale myndigheter har behov for å...
Avatar photo

Personvernutfordringer i kø etter valget

Dette blogginnlegget bygger på en kronikk som sto på trykk i Dagens næringsliv 14. august. Data kan lagres, deles, omsettes og gjenbrukes på en måte vi ikke har sett tidligere. I 2015 antas det å være 12 milliarder enheter med internettoppkobling. 90 % av alle data er...
Avatar photo

Det bør ikke opprettes et sentralt tiggerregister

Regjeringen foreslår å etablere et register over de som melder seg som tiggere. Vi har forståelse for at den enkelte kommune ønsker en viss oversikt over hvem som tigger i sitt nærområde. Vi forstår også at kommuner kanskje ønsker å stille vilkår, for eksempel at...