Stian D. Kringlebotn

Statlig overvåking og digitalt grenseforsvar

Digitalt grenseforsvar, hva står på spill? Mye, ifølge paneldeltakere i mandagens kveldsseminar der de juridiske og samfunnsmessige sidene ved forslaget om digitalt grenseforsvar (DGF) ble debattert. Fra Norges internasjonale omdømme, via våre grunnleggende verdier, til tekniske (u)muligheter – seminaret berørte … Les mer

Bjørn Erik Thon

Hva mener Lysne-utvalget i dag om digitalt grenseforsvar?

I september 2016 la det såkalte Lysne II-utvalget fram sitt forslag til digitalt grenseforsvar (DGF). Utvalgets medlemmer deltok aktivt debatten og argumenterte for forslaget sitt. Mer overraskende er det at utvalgets medlemmer ikke har kommentert forslag i lys av den … Les mer

Bjørn Erik Thon

Fra 11. september, via datalagringsdirektivet til digitalt grenseforsvar. Hvordan er personvernets kår i dag?

Manus fra innlegg på Advokatforeningens Menneskerettighetsseminar, 21. april 2017 ** Takk for invitasjonen. Det er et svært viktig tema vi skal diskutere, nemlig personvernets går i dag. Det er flere symbolske tidsskiller i denne diskusjonen: 11. september 2001: New York … Les mer