get_queried_object(); $id = $cu->ID; ?>

IKT-Norge i egen snubletråd

IKT-Norge går høyt ut mot Datatilsynets lovtolkning, og desto hardere blir mageplasket når de avslører manglende juridisk forståelse. Samtidig er demokratiske spilleregler truet. På lørdag skrev Øyvind Husby at Datatilsynet bommer om felles behandlingsansvar ved bruk...

Vi stoler ikke på appene våre

Forbrukerrådet har spurt folk om mobilapper og personvern. Kun halvparten av de spurte har tillit til at appene behandler personopplysningene deres på en god måte. Hele seks av ti svarer at de har latt være å laste ned eller ta i bruk apper, fordi appene krever...

Etterlyser bedre personvern i apper for barn

I dag lanserte vi resultatene fra app-sveipet vi gjennomførte i mai. Årets tema er apper for barn. Her kommer en oppsummering av de viktigste tallene og noen enkle tips til apputviklere/-eiere. Sveipetallene viser at det er stort forbedringspotensial når det kommer...