get_queried_object(); $id = $cu->ID; ?>

Magnus Mühlbradt

Rådgiver/samfunnsviter i DatatilsynetKriselov i koronatider: Blir viktige hensyn ivaretatt?

Under pandemien innførte Stortinget en kriselov som sidesatte vanlige demokratiske prosesser og lot regjeringen innføre nye midlertidige tiltak i ekspressfart. Men kan midlertidige løsninger gi varige konsekvenser? Stortinget innførte kriseloven i mars 2020. Formålet...