get_queried_object(); $id = $cu->ID; ?>
Christine Dalebø Gjerdevik

Kunstig intelligens for enhver pris?

Morten Goodwin skriver at Kina vil vinne det digitale kappløpet fordi manglende personvern gir Kina store fordeler. Han mener at det trolig ikke vil bli noen norske algoritmer fordi norske forskere ikke har tilgang til data.

Datatilsynet mener Goodwin ikke treffer helt i sin argumentasjon.

La oss først avklare en viktig detalj: Norske forskere har tilgang til data, også for å utvikle algoritmer. Dersom dataene er opplysninger om enkeltpersoner, altså personopplysninger, må reglene i personopplysningsloven og EUs personvernforordning følges.

Det innebærer blant annet å etterleve prinsippet om dataminimering. Prinsippet betyr at personopplysningene skal være adekvate, relevante og begrenset til det som er nødvendig for å utvikle algoritmen. Formålet er å gjøre inngrepet i enkeltpersonenes rett til personvern så lite som mulig. Prinsippet innebærer derimot ikke at personopplysninger aldri kan brukes for å utvikle algoritmer, slik Goodwin gir inntrykk av.

Personvern handler om enkeltmenneskers rett til vern om sin identitet.

Hvorfor er retten til personvern så viktig?

Personvern handler om enkeltmenneskers rett til vern om sin identitet. Rettigheten er en del av retten til privatliv, som er en forutsetning for et demokratisk samfunn. Den europeiske menneskerettskonvensjonen artikkel 8 oppstiller begrensninger for statens inngrep i retten til privatliv.

Datatilsynet mener det er viktigere å respektere menneskerettighetene, enn å vinne et digitaliseringskappløp.

Datasamlingen som Goodwin lengter etter vil innebære et massivt inngrep i borgernes rett til personvern, selv om dataene er anonymiserte. Trolig kan ikke tilstrekkelig grad av anonymisering oppnås i Norge, blant annet fordi befolkningen er liten. Datatilsynet har nylig kommet til at forslaget om tilrettelagt masseovervåkning av borgerne bryter med Norges menneskerettslige forpliktelser. Det er grunn til å tro at den kinesiske måten å utvikle kunstig intelligens på, gjør det samme.

Datatilsynet mener det er viktigere å respektere menneskerettighetene, enn å vinne et digitaliseringskappløp i konkurranse med et land som ikke respekterer grunnleggende menneskerettigheter, og som heller ikke har et velfungerende demokrati.

Vi trenger gode algoritmer

I stedet for å lengte etter Kina, bør forskere fokusere på hvordan det kan utvikles gode algoritmer uten Kinas datamengder. For det første er det en nødvendighet. For la oss være ærlige, Norges vel fem millioner innbyggere kan aldri gi de samme datamengdene som Kinas 1,5 milliarder innbyggere. For det andre krever ny teknologi tillit for å bli tatt i bruk. Å utvikle algoritmene i samsvar med personvernregelverket, vil bidra til å oppnå den tilliten som kreves for at teknologien kan nå sitt potensiale. Ett av personvernforordningens formål er nemlig å skape tillit ved bruk av personopplysninger.

Ny teknologi krever tillit for å bli tatt i bruk.

Men Goodwin har et poeng: Norge trenger et mål med digitaliseringen. Datatilsynet er derfor positive til digitaliseringsministerens beslutning om å utvikle en nasjonal strategi for kunstig intelligens. Datatilsynet er klare til å bidra med vår kunnskap om personvern og kunstig intelligens i utviklingen av strategien.

 

 

Dag Mostuen Grytli

Søkemotorveien videre

Personvernorienterte søkemotorer blir stadig mer vanlig og får stadig bedre funksjonalitet. På tide å dukke unna Googles sporingsregime? Har du noen gang følt på et ubehag når du tenker på alt de store teknologiselskapene vet om deg? Har du innimellom tenkt at...

les mer
Jørgen Skorstad

Gebyr så det svir til Google

Dette innlegget sto på trykk i Dagens Næringsliv 30. januar 2019:  Mandag 21. januar ble blåmandag for Google LLC, da det franske datatilsynet (CNIL) ga selskapet en bot på 50 millioner euro. Dette er det fjerde overtredelsesgebyret som er skrevet ut i Europa etter at...

les mer
Bjørn Erik Thon

Privatliv langs veien

Denne kronikken sto på trykk i Dagsavisen 8. januar 2019 Dagens system for veiprising er basert på at bilistene betaler når de passerer et av de mange passeringspunkt. I en digitalisert verden med mulighet for satellittposisjonering og GPS i enhver bil, vil veiprising...

les mer
Bjørn Erik Thon

Det nye personvernet

Denne kronikken sto på trykk i Dagens Næringsliv 29. desember 2018.  20. juli i år trådte de nye personvernreglene i kraft. Dette gir oss en helt ny måte å tenke personvern på. Grunnen er ganske enkelt at personvernverdenen ser annerledes ut nå enn for bare noen få år...

les mer
Catharina Nes

Vi trenger en global digital etikk

Artikkelen sto opprinnelig på trykk i Dagens Næringsliv 30.11.2018 Skal vi styre utviklingen av kunstig intelligens i riktig retning, trenger vi et felles etisk kompass. Bruken av kunstig intelligens er i startgropen, men påvirker allerede livet ditt. Automatiserte,...

les mer
Catharina Nes

«Alexa – hører du meg nå?»

Mange inviterer nå talestyrte assistenter fra verdens mektigste selskap inn i hjemmet. Men de smarte assistentene kommer også med en kostnad. (Artikkelen sto opprinnelig på trykk i Dagens Næringsliv 5. oktober 2018). Talestyrte assistenter er et av de raskest voksende...

les mer
Bjørn Erik Thon

Personvernåret 2018

Dette innlegget er basert på et foredrag jeg holdt på Norsk Informasjonssikkerhetsforum (ISF) høstkonferanse 29. august, og er derfor skrevet i lett muntlig stil. Jeg vil gå gjennom de viktigste personvernhenvendelsene det siste året, og hva vi kan lære av dem, og...

les mer

Arkiv

Følg oss:

Ønsker du å motta e-post når nye innlegg postes på Personvernbloggen, kan du registrere din e-postadresse her.

E-postadressen blir lagret på vår server og kun brukt til dette formålet. Om du velger å slutte å følge oss, vil e-postadressen bli slettet fra vår server. Du samtykker til denne bruken av din e-postadresse ved å registrere den her.