get_queried_object(); $id = $cu->ID; ?>
Grete Alhaug

Legers feilrapportering gir alvorlige konsekvenser for pasientens personvern

Av Grete Alhaug og Veronica Jarnskjold Buer.

NRK Brennpunkt viste 2. mai hvordan pasienter opplever seg misbrukt fordi leger feilrapporter til Helfo for å oppnå økonomisk gevinst, på deres bekostning. Pasienten sitter igjen med en journal som ikke svarer til virkeligheten når det gjelder besøksfrekvens og faktisk helsehjelp som pasienten har fått. Det er den behandlingsansvarliges plikt å sikre at journalen inneholder riktige opplysninger.

Innslaget i NRK Brennpunkt fokuserer på legers underslag og etterlyser myndighetenes reaksjon overfor disse legene. En annen side som ikke ble belyst, er konsekvensene denne praksisen har for pasientenes personvern. En av pasientene stilte spørsmål om hva hun nå skulle gjøre fordi journalen er spekket med uriktige opplysninger.

En pasientjournal skal dokumentere helsehjelp som er gitt, hva legen har gjort og opplysninger som sikrer at pasienten får riktig behandling fremover. At opplysningene i pasientjournalen er korrekte, er et grunnleggende krav både i personopplysningsloven og pasientjournalloven. Det er også helt nødvendig for å oppnå formålet med journalen.

Opplysninger som føres i journal rapporteres også videre til flere sentrale helseregistre som brukes som grunnlag for styring og kvalitetssikring av helsetjenesten og ikke minst til forskning. Uriktige opplysninger inn vil gi uriktige opplysninger ut, uansett formål. Denne praksisen undergraver derfor også kvaliteten i og tilliten til norske helsedata.

Vår hovedbekymring er allikevel at denne praksisen innebærer alvorlige inngrep i den enkelte pasients grunnleggende rettigheter når det gjelder behandling av personopplysninger.
Det er ikke bare felleskapets midler som blir misbrukt i denne sammenheng, men også pasientens tillit og pasientens personopplysninger. Vi har derfor stor forståelse for pasientenes frustrasjon og fortvilelse over legenes misbruk av deres personopplysninger.

Datatilsynet ser alvorlig på avsløringen, og stiller samme spørsmål som pasientene; hvem rydder opp for pasienten?

For oss som forvalter personopplysningsloven og pasientjournalloven er det åpenbart at det er den behandlingsansvarliges plikt å sikre at journalen inneholder riktige opplysninger. Vi forventer at det ikke blir opp til pasienten å kontrollere at opplysningene i journalen er korrekte, men at helsetjenesten iverksetter tiltak som er nødvendig for å sikre kvaliteten og validiteten i journalopplysningene.

Informasjon om pasienters rett til å kreve journalopplysninger rettet eller slettet finner du her: https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-skjema/verktoy-skjema/sporsmal-svar/Helse/Retting-og-sletting-i-pasientjournalen/

Catharina Nes

Tre ting vi kan lære av Facebook-skandalen

Ny lov vil tvinge frem større åpenhet om hvordan våre data samles inn og brukes. (Artikkelen sto opprinnelig på trykk i Dagens Næringsliv 20. april 2018) Forrige uke satt en av verdens rikeste og mektigste menn skolerett i det amerikanske Senatet. Spørsmålet fra en av...

les mer
Tobias Judin

Facebook er i hardt vær – men er det noe nytt?

Cambridge Analytica-skandalen har åpnet øynene til mange. Facebook-brukere er usikre på om de kan stole på nettsamfunnet. Facebook på sin side bedyrer at dette var en tabbe som nå er reparert og at brukerne kan føle seg trygge i fremtiden. I tillegg slapp nettopp...

les mer
Tobias Judin

Hva vet de om deg?

Hvor mye lagrer fire helt vanlige, norske virksomheter om kundene sine? To testpersoner har brukt innsynsretten for å finne det ut. Jeg snakker med mange enkeltpersoner og virksomheter i løpet av et år. Noen trenger veiledning om loven, noen mener Datatilsynet ikke...

les mer
Catharina Nes

Autoritær Intelligens

Med tilgang til enorme datamengder - og få restriksjoner på hvordan disse kan utnyttes - tar Kina nå ledertrøyen i kappløpet om utviklingen av kunstig intelligens.  (artikkelen sto på trykk i Dagens Næringsliv 15. februar 2018) Kina har vokst frem som et gigantisk...

les mer
Gullik Gundersen

Vi trenger en ny IKT-sikkerhetsstrategi

Regjeringen la i juni 2017 frem stortingsmeldingen IKT-sikkerhet – Et felles ansvar. For å følge opp denne er det satt i gang et arbeid med en ny nasjonal strategi, med tilhørende handlingsplaner. Disse skal erstatte Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet og...

les mer
Veronica Jarnskjold Buer

Hvorfor enda en konkurranse?

Datatilsynet utlyste i august 2017 konkurransen Innebygd personvern i praksis. Målet med konkurransen er å skape fokus på og få etablert personvernfremmende teknologi. Innlegget er skrevet av Martha Eike og Veronica Jarnskjold Buer. Digitaliseringsskrivet fra...

les mer
Bjørn Erik Thon

Personvern og kunstig intelligens

I en kronikk på Ytring beskylder Morten Goodwin Datatilsynet for å være en bremsekloss for bruken av kunstig intelligens, at folk vil ofre personvernet sitt for bedre helsetjenester og at det digitale Norge bør få like stor tilgang på data som Facebook. Vi mener at...

les mer
Bjørn Erik Thon

Algoritmene må temmes

Å kjenne igjen en venn tar kun et millisekund. Å resonnere seg fram til at en kvinne med hvit frakk og stetoskop rundt halsen er lege, kanskje ørlite gang lenger. I trafikken tar vi beslutninger som bestemmer liv og død på under ett sekund. For at maskiner skal ta...

les mer

Arkiv

Følg oss:

Ønsker du å motta e-post når nye innlegg postes på Personvernbloggen, kan du registrere din e-postadresse her.

E-postadressen blir lagret på vår server og kun brukt til dette formålet. Om du velger å slutte å følge oss, vil e-postadressen bli slettet fra vår server. Du samtykker til denne bruken av din e-postadresse ved å registrere den her.