get_queried_object(); $id = $cu->ID; ?>

En personvernguide til Arendalsuka 2022

Like sikkert som at sommerferien snart er over, er det at Arendalsuka kommer. En rask gjennomgang av programmet viser at digitalisering, klimadebatter og effekten av krigen i Ukraina er temaer for flere av arrangementene. Spørsmål om personvern strekker seg inn i alle samfunnsområder og berører mange viktige tema. Teknologigantenes forretningsmodeller og roller, algoritmer, teknologi på arbeidsplassen, digitale helsetjenester, kunstig intelligens, sporing og offentlige registerets sammenstilling av persondata, er noe av det vi i Datatilsynet skal være med å diskutere i år.

Det er alltid en morsom utfordring å navigere blant de mange hundre arrangementene som går av stabelen. Ofte er det beste trikset å stikke innom tilfeldige debatter. Selv har jeg fått mange øyeåpnere ved å gjøre dette. Likevel, personverntematikk er og blir en favoritt. Hvorfor? Jo, fordi det reiser så mange interessante spørsmål om hva slags samfunn vi vil ha. Hvilke muligheter og dilemmaer ser vi i den teknologiske utviklingen, og hvordan kan personvernprinsippene diskuteres og interesseavveies på ulike måter?

I denne lille oversikten ser du hva Datatilsynet er med på i år. Men husk at ting endrer seg raskt, så sjekk gjerne lenkene under hver programpost for siste, oppdaterte informasjon. Der finner du også lenker til strømming – du trenger ikke være på Sørlandet for å oppleve en uke med debatter og politiske posisjoneringer.

Tirsdag 16. august kl. 8-9: Når algoritmer saksbehandler: Hvordan hindre diskriminering ved bruk av kunstig intelligens i offentlig sektor?

Arrangør: Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) og Datatilsynet
Sted: Frivillighetsteltet

Algoritmene kan hjelpe til med å gi undervisning som er tilpasset hvert enkelt barn. De kan predikere og forhindre hjertesvikt, og de kan hjelpe med å få sykemeldte fortere tilbake i jobb. Kunstig intelligens er på full fart inn i offentlig sektor. Hvordan sørger vi for at teknologien bidrar til en mer rettferdig og mindre diskriminerende offentlig sektor – heller enn det motsatte? Hvem skal holde algoritmene i øra, og hvordan skal det gjøres?

Panelet består av leder for Datatilsynets regulatoriske sandkasse  Kari Laumann, likestillings- og diskrimineringsombud Bjørn Erik Thon, byråd for helse, eldre og innbyggertjenester i Oslo kommune Robert Steen , og politisk rådgiver i Amnesty  Ingrid Westgaard Stolpestad.

Panelet skal diskutere hvordan ny teknologi kan utfordre tradisjonell tankegang innen blant annet tilsyn og kontroll med offentlig sektor.

Når algoritmer saksbehandler: Å hindre diskriminering ved bruk av kunstig intelligens i off. sektor – Arendalsuka

Tirsdag 16. august kl. 12-13 Teknologisk revolusjon på arbeidsplassen – til hvilken pris?

Arrangør: Deloitte
Sted: Kirkebakken 5 (Deloitte-teltet)

Relasjonen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker er i radikal endring og teknologi er en viktig driver. Digitalisering endrer måten vi jobber på og skaper nye muligheter, men utløser samtidig problemstillinger knyttet til personvern og etikk. Hva skal til for at nye digitale løsninger møter både arbeidsgiveres og arbeidstakeres behov på fremtidens arbeidsplass? Vi må tenke nytt om hvor, hvorfor og hvordan arbeidet gjøres.

Med Kaja Breivik Furuseth, fagdirektør i Datatilsynet, Alanna Solberg, rådgiver hos Deloitte, Cecilie Heuch, Executive Vice President, Chief People and Sustainability Officer i Telenor, Elisabet Haugsbø, ivsepresident i Tekna, Nina Melsom, direktør for arbeidsliv og tariff i NHO, Zelia Moss fra Deloitte og Bjørn Ofstad, leder for personvern hos Deloitte

Teknologisk revolusjon på arbeidsplassen – til hvilken pris? – Arendalsuka

Tirsdag 16. august kl. 14-15: Integrerte helsetjenester og digital samhandling – hvorfor har vi ikke kommet lenger?

Arrangør: Deloitte
Sted: Kirkebakken 5 (Deloitte-teltet)

Helse- og omsorgssektoren har jobbet med å få til integrerte helsetjenester i mange år, men spørsmålet er hvorfor vi ikke har kommet lenger? I denne paneldebatten rettes oppmerksomheten mot aktørene i helse- og omsorgssektoren. Hvordan kan disse praktisere effektiv samhandling til det beste for pasienter og innbyggere?

Med Camilla Nervik, seksjonssjef for offentlige tjenester i Datatilsynet, Truls Vasvik, helse og omsorgskomiteen i Arbeiderpartiet, Somayeh Bach, Director and Head of Health Care Norway i Deloitte, Hanne Pernille Gulbrandsen, personvernekspert hos Deloitte og Espen Rostrup Nakstad, assisterende direktør i Helsedirektoratet.

Integrerte helsetjenester og digital samhandling – hvorfor har vi ikke kommet lenger? – Arendalsuka

Tirsdag 16. august kl. 17-18: Kan teknologigigantene tøyles?

Arrangør: Forbrukerrådet, Amnesty og Datatilsynet
Sted: Arendal kultur- og rådhus

Store plattformselskaper som Facebook og Google møter mye kritikk, og en rekke omfattende reguleringer er foreslått i Norge og EU. På dette arrangementet diskuteres rollen disse teknologien spiller i hverdagen vår, samt ny politikk og reguleringer på feltet. Debatten ledes av Espen Egil Hansen. Arrangementet er en del av hovedprogrammet.

Med Tobias Judin, seksjonssjef i Datatilsynet, Jan Christian Vestre, næringsminister, Alexandra Geese, Menber of European Parliament, Inger Lise Blyverket, direktør i Forbrukerrådet, Mali Hole Skogen, teknologi- og bærekraftedirektør i IKT-Norge, Sondre Ronander, kommunikasjonssjef hos Google Norge og Guri Melby, partileder i Venstre.
Kan teknologigigantene tøyles? – Arendalsuka

Onsdag 17. august kl. 11-12: Kart som redder liv og kart som gir bedre kunnskap i klimaendringenes tid

Arrangør: Knowit Objectnet
Sted: Torvet 10

Gode geografiske data er stadig viktigere for samfunnet på mange områder. Vi har behov for å predikere fremtidige flomhendelser og andre klimahendelser når vi planlegger å bygge boliger og veier. Vi har behov for å varsle de riktige innbyggerne på riktig sted når naturkatastrofen truer. Kombinasjonen av en god felles datainfrastruktur og moderne innbyggerkontaktløsninger er helt sentralt for å være bedre forberedt. Men hvor kommer personvernet inn, og hvor trekker vi grensen for å samle inn personopplysninger i samfunnskritiske kartløsninger?

Med Camilla Nervik, seksjonsleder Datatilsynet, Johnny Welle, kartverkssjef i Kartverket, Paul Chaffey, studioleder hos Halogen.

Kart som redder liv og kart som gir bedre kunnskap i klimaendringenes tid – Arendalsuka

Onsdag 17. august kl. 15-16: Demokratisk eierskap av data – felleskapets gode eller gull til globale gigaselskaper?

Arrangør: Kartverket
Sted: Madam Reiersen

Er det slik at data samlet på norsk jord er et felles nasjonalt gode som fellesskapet også kan høste gevinster av – eller lar vi dataprofittørene stikke av med gevinstene? Hvem skal eie data samlet inn i offentlig regi? ​

​Teknologigigantens inntogsmarsj på den nasjonale dataarena utfordrer regelverk og reguleringer, men også forvaltningen av dem. Fjerning av nasjonale reguleringshindre er siste skanse før fri dataflyt over landegrensene er en realitet. Dermed kan datagullet forsvinne til profitørene.​

Med Janne Dahl Stang, Datatilsynet, Johnny Welle, kartverksjef Kartverket, Kimberly Mathisen, CEO HUB Ocean, Lars Peder Brekk, direktør i Brønnøysundregistrene, Ole Tom Seierstad, National Security Officer hos Microsoft Norge og Sondre Ronander, Communications Manager hos Google Norge. Magnus Brøyn leder debatten.

Demokratisk eierskap av data – fellesskapets gode eller gull til globale gigaselskaper? – Arendalsuka

Torsdag 18. august kl. 15-16: Kunstig intelligens i norsk finansnæring

Arrangør: Finansforbundet
Sted: Castelle

Finansforbundet har, sammen med PA Consulting, kartlagt bruken av kunstig intelligens (KI) i norsk bank og forsikring. Funnene viser at norsk finansnæring er inne i en brytningstid i sin anvendelse av kunstig intelligens.

Rapporten er den første av sitt slag i Norden og legges frem under Arendalsuka. Det blir påfølgende debatt med aktuelle stemmer fra næringen.

Kari Laumann deltar fra Datatilsynet. 

Kunstig intelligens i norsk finansnæring – Arendalsuka  

——–

Se også oversikt over hvor vi deltar på datatilsynet.no eller finn hele programmet på arendalsuka.no

IKT-Norge i egen snubletråd

IKT-Norge går høyt ut mot Datatilsynets lovtolkning, og desto hardere blir mageplasket når de avslører manglende juridisk forståelse. Samtidig er demokratiske spilleregler truet. På lørdag skrev Øyvind Husby at Datatilsynet bommer om felles behandlingsansvar ved bruk...

les mer

Tanker ved reisens slutt

I de 12 årene jeg har vært direktør i Datatilsynet har personvernet endret seg dramatisk. Fra å være et spørsmål for litt spesielt interesserte, er personvern i dag noe alle må forhold seg til. Jeg vil peke på fire drivere som har gitt personvern sin velfortjente...

les mer

Forklar, ferdig, gå

Hva skjuler seg i den svarte boksen? Det har lenge vært det store spørsmålet, og en av de største utfordringene, knyttet til kunstig intelligens. Black box-problematikk, kalles det. Det går kort fortalt ut på at når kunstig intelligens gir oss et svar, er det fundert...

les mer

GDPR: Materielt eller prosessuelt vern?

(Denne teksten ble først publisert på Rett24.no den 14. desember 2021.) Perspektivene på hva personvern er og bør være, varierer. Fersk praksis illustrerer at det kanskje er mer enn skattereglene som lokker teknologigantene til Irland. I EØS har vi strenge...

les mer

Kan jeg få dra av deg nissedrakta?

I Maskorama på NRK får du avslørt identiteten din om du ikke er flink nok. I den virkelige verden kan du bli frastjålet identiteten. Det var Abid Raja som skjulte seg inni NRKs nissedrakt, men verden er full av nisser. Er du en av dem? Ikke? Tja, vi får se på det. Det...

les mer

Nei takk, vi er forsynt med cookies

Den norske mediebransjen mobiliserer igjen for å stoppe innstramminger i regelverket for cookies og lignende sporingsteknologier. Denne gangen håper vi at regjeringen ikke lytter. Bakgrunnen for det som utspiller seg i høringsrunden går nesten ti år tilbake i tid. Da...

les mer

Derfor sa vi nei til Facebook

Dette innlegget sto på trykk i Dagens Næringsliv 18. oktober 2021. Datatilsynet har besluttet å ikke opprette en egen side på Facebook fordi usikkerheten til hvordan Facebook bruker disse dataene er for stor. I et innlegg den 13. oktober uttrykker Facebook...

les mer

Ti tonn tillit, takk!

Kva er kiloprisen på tillit? Sei det! Uansett - i ei tid der vi snakkar om persondata som det nye gullet, blir det stadig tydelegare at tilliten din er sjølve diamanten. Cyberangrep er stadig i overskriftene, og det er berre å innsjå det – vi menneske er det svakaste...

les mer

Data er det nye oljesølet

Vår tids digitale utfordringer bærer i seg et element av allmenningens tragedie. Hvis data er den nye oljen, må vi snakke mer om forurensingen, utslippene og de kollektive skadevirkningene stordataalderen har medført.  Dette innlegget stod på trykk i Morgenbladet...

les mer

Må vi egentlig være på sosiale medier?

Det er blitt skapt et avhengighetsforhold mellom norske virksomheter og teknologiselselskapene som det blir vanskelig å fri seg fra. Vi må passe på at ikke offentlig sektor blir like avhengig av den samme retorikken - at de "må være på sosiale medier ettersom...

les mer

Siste kommentarer

    Arkiv

    Følg oss:

    Ønsker du å motta e-post når nye innlegg postes på Personvernbloggen, kan du registrere din e-postadresse her.

    E-postadressen blir lagret på vår server og kun brukt til dette formålet. Om du velger å slutte å følge oss, vil e-postadressen bli slettet fra vår server. Du samtykker til denne bruken av din e-postadresse ved å registrere den her.

    Loading