get_queried_object(); $id = $cu->ID; ?>
Avatar photo

Veronica Jarnskjold Buer

Avdelingsdirektør i Datatilsynet. Har det overordnede og faglige ansvaret for tilsynsarbeidet, samt arbeidet med informasjonssikkerhet og interne IT-driftsoppgaver.Algoritmene har innfridd – hva nå?

Algoritmene er kodet for å påvirke oss, og har langt på vei lykkes med å forandre livene våre. Det påkaller et krav om at politikerne våre også må være politikere i det digitale samfunnet. Bare slik kan vi styre teknologien i riktig retning. Vi har alle sett den...

Glemmeboken som forsvant

Da jeg gikk på barne- og ungdomskolen, ja på videregående med, både sa og gjorde mine medelever og jeg ukloke, merkelige og dumme ting. For eksempel var «bråtabrann» nærmest en tradisjon hver vår, en tradisjon som nesten satt fyr på skolen. Det var slåsskamper,...