get_queried_object(); $id = $cu->ID; ?>
Avatar photo

IKT-Norge går høyt ut mot Datatilsynets lovtolkning, og desto hardere blir mageplasket når de avslører manglende juridisk forståelse. Samtidig er demokratiske spilleregler truet.

På lørdag skrev Øyvind Husby at Datatilsynet bommer om felles behandlingsansvar ved bruk av Facebook-side. Han sier dette er problematisk fordi vi som tilsyn forventer at vår vurdering skal være en mal for andre.

Vi har vært tydelige på at vi ikke opptrådte som tilsyn da vi vurderte vår bruk av Facebook. Vi har presisert at man ikke trenger å bruke samme metode som oss og at alle må gjøre sine egne vurderinger.

Misforstått

Når det gjelder jussen, ser Husby ut til å tro at det må foreligge en eksplisitt avtale om formål og midler for at felles behandlingsansvar skal inntre.

I Wirtschaftsakademie- og Fashion ID-dommene som Husby peker på, forelå det ingen enighet mellom partene. Partene brukte dessuten personopplysninger til litt ulike ting. Likevel konkluderte EU-domstolen med felles behandlingsansvar. Begge parter bidro nemlig til innsamling av data og å sette rammene for behandlingen, samtidig som de hadde en felles økonomisk interesse. Det er dette vi har lagt til grunn i våre vurderinger.

I førstnevnte dom finner vi uttalelser om omfanget av felles behandlingsansvar for Facebook-sider. Vi er enige med IKT-Norge i at man ikke har ansvar for alt som skjer på Facebook, men basert på dommens ordlyd kom vi frem til at omfanget av felles behandlingsansvar er videre enn hva Facebook legger opp til i sitt avtaleverk. IKT-Norge ser ut til å stole blindt på dette avtaleverket.

Huseby får det til å se ut som at vi står alene i vår forståelse, men vår tolkning er i tråd med retningslinjene til Personvernrådet, der alle 30 datatilsyn i EØS er medlemmer.

Vranglære

At andre er uenig i vår risikovurdering, er uproblematisk. Her prøver imidlertid IKT-Norge, et interesseorgan som representerer Facebook, å snu opp ned på det EU-domstolen har sagt om Facebook.

Det er skremmende, men ikke nytt.

Schrems II-dommen, som også gjaldt Facebook, sier litt forenklet at USA ikke har god nok beskyttelse av personopplysninger. Facebook har tolket seg bort fra dommen og sender derfor data fritt til USA likevel.

Vi vet at Facebook ofte gjemmer seg bak interesseorganer når de skal lobbe. Dette er vanlig taktikk i Brussel, og vi må være oppmerksomme på det samme her hjemme.

Udemokratisk

Husby avslutter innlegget sitt med å påpeke demokratisk deltakelse – og det er kjernen av problemet.

Facebook bestemmer hvem som får og ikke får se ulike budskap, basert på inngripende sporing som kan medføre nedkjølingseffekt. Nylige avsløringer viser at algoritmene premierer destruktivt og splittende innhold, og Facebook har blitt anklaget for å bidra til vold mot rohingyaene i Myanmar.

At Facebooks interesseorganisasjon skal definere demokratisk deltakelse, er mildt sagt problematisk.

Vårt mål er at Facebook skal respektere demokratiet og rettighetene våre. Det er trist at IKT-Norge har andre mål.

Dette innlegget ble først publisert i Dagens Næringsliv (02.02.22), og er skrevet av konstituert direktør Janne Stang Dahl og seksjonssjef Tobias Judin.