get_queried_object(); $id = $cu->ID; ?>
Avatar photo

Ove Skåra

Ove Skåra er fagdirektør i Datatilsynet, og tilsynets interne personvernombud.Kloke råd fra ett personvernombud til oss 1 700 andre

I mine to roller som henholdsvis Datatilsynets eget personvernombud og kontaktperson for de over 1 700 personvernombudene «der ute», har jeg fått god kjennskap til hvor spennende, men også utfordrende, ombudsrollen kan være. Personvernombudene opplever å ha...

Solid om personvern fra digitalt sårbarhetsutvalg

Det digitale sårbarhetsutvalget har levert en rapport som bør leses enten du er genuint opptatt av personvern, eller du er blant de som mener at personvern ofte står i veien for gode og viktige formål, som terror- og kriminalitetsbekjempelse. Selv om hovedfokuset...

Personverndagen 28. januar!

Onsdag 28. januar feirer vi den internasjonale personverndagen. Her serverer vi den rykende ferske rapporten «Personvern – tilstand og trender 2015». Også denne gang har vi slått oss sammen med Teknologirådet for å skape en skikkelig markering når vi inviterer til et...

Hjem til Makedonia med kunnskap og inspirasjon i bagasjen

Etter noen travle dager med tettpakket program sitter syv medarbeidere fra det makedonske datatilsynet akkurat nå på flyet hjem fra Norge, etter sin studietur hos oss. Forhåpentligvis er de strålende fornøyde med den kunnskapen og de ideene de har tilegnet seg fra de...