get_queried_object(); $id = $cu->ID; ?>
Avatar photo

Onsdag 28. januar feirer vi den internasjonale personverndagen. Her serverer vi den rykende ferske rapporten «Personvern – tilstand og trender 2015».

Også denne gang har vi slått oss sammen med Teknologirådet for å skape en skikkelig markering når vi inviterer til et frokostseminar på Litteraturhuset i Oslo mellom klokken 09.00 og 11.00.

Lokalet blir med sine 231 påmeldte deltakere ganske så fullstappet, så vi tør ikke si ja til at flere kan møte opp der. Du som ikke fikk meldt deg på i tide kan likevel følge seminaret direkte over nettet om du klikker deg inn på våre nettsider fra klokken ni. Her vil du senere også finne et opptak fra seansen.

Men hva er så temaene for Personverndagen 2015?

Har barn samme rett til personvern som voksne?
Ett av hovedtemaene i årets rapport er barn og unges personvern. Digitaliseringen av skolen gjør at det samles inn stadig flere og mer dyptgående opplysninger om barna våre. Dette er nyttig, men hvor skal grensa gå for at nok er nok, selv om nytteverdien for læring kan hevdes å være betydelig? Er det OK at mor eller far i skjul tar en kikk på podens profil på sosiale medier for å følge med på hva han gjør der, og hva slags venner han har? Og er det akseptabelt at foreldre utstyrer barna sine med sporingsbrikker, slik at de kan følge med på hvor de er til enhver tid? Vi har stilt noen spørsmål om hva folk flest mener om disse spørsmålene, og har fått svar som vi gleder oss til å presentere.

Når tingene vi omgir oss med begynner å snakke sammen
Et annet tema vi vier mye oppmerksomhet i årets rapport er noe alle teknologiinteresserte snakker om for tiden, ikke uten grunn. Har du ikke hørt om «tingenes internett» før, så kan du like godt lære begrepet nå! Helt vanlige ting vi omgir oss med i hjemmet, i bilen, eller på kroppen, utstyres med sensorer som koples til internett. Tingene tilpasser seg din og min adferd. Ikke bare kan dette gjøre livet mer bekvemmelig og behagelig for den enkelte av oss, men vi kan også oppnå betydelige samfunnsmessige gevinster, i form av mer effektivitet, et bedre miljø og mer sikkerhet. Men vil de enorme mengdene av data som samles inn om oss via alle disse sensorene også kunne bli brukt mot meg og mine interesser? Og det uten at jeg har den fjerneste anelse om at det faktisk skjer?

Og Snowden er ikke glemt
På fjorårets seminar var Edward Snowdens avsløringer av den amerikanske masseovervåkingen det temaet vi viet aller mest tid til. Han er dessverre forhindret fra å besøke oss på konferansen, og vi har heller ikke rigget nettmøte med ham. Vi avgrenser oss derfor denne gangen til å ta en rask oppsummering av hva som har skjedd det siste året. Har Snowdens gjerninger hatt noen praktisk betydning for oss og vårt personvern, også her i Norge? Ja, mener vi, og det skal vi underbygge nærmere!

Etter at Tore Tennøe, direktøren i Teknologirådet, og jeg har presentert disse tre temaene, legger vi opp til en paneldebatt med:

  • Bård Vegar Solhjell, stortingsrepresentant for SV, og tidligere kunnskapsminister.
  • Heidi Nordby Lunde, stortingsrepresentant for Høyre, men også kjent som bloggeren Vampus,
  • Kai Morten Terning, statssekretær i Barne-, likestillings-, og inkluderingsdepartementet, FrP. Han har blant annet tidligere også vært byrådssekretær for velferd og sosiale tjenester i Oslo.
  • Jan Holm, administrerende direktør i Lyse Smart, blant annet kjent for sine velferdsteknologiprodukter.

På vegne av Teknologirådet og Datatilsynet ønsker vi deg hjertelig velkommen til å delta på den internasjonale personverndagen! Enten møter vi deg som påmeldt deltaker på seminaret, eller så kan du følge med via nett.

Gratulerer med Personverndagen 2015!