get_queried_object(); $id = $cu->ID; ?>
Avatar photo

Den 20. august skrev jeg et brev til justisminister Grete Faremo der jeg stilte en rekke spørsmål om PRISM-saken og hvordan den ville bli fulgt opp av norske myndigheter. Blant annet be jeg en avklaring på hvilke data som var samlet inn i PRISM-programmet og hvor opplysningene kom fra.

Svaret foreligger nå, og kan leser her.  Opplysningene som gis i brevet bekrefter vår mistanke om at PRISM og andre programmer er underlagt svak domstolskontroll. Det er dessuten fortsatt mange ubesvarte spørsmål. De påstandene som er kommet i det aller siste om at NSA har tilgang også til kryptert kommunikasjon innebærer en ytterligere alvorlig vending i saken, som har konsekvenser også langt ut over den enkeltes personvern.  Dette er et tema som i høyeste grad krever stor oppmerksomhet fra norske myndigheter i tiden fremover.

Datatilsynet er i tillegg opptatt av at det blir undersøkt og avklart i hvilken grad norske etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenester har mottatt, og benyttet seg av, opplysninger om norske borgere fra de omstridte amerikanske overvåkningsprogrammene.

Jeg er glad for at departementet vil ha dialog med Datatilsynets  i denne saken, og vi vil selvsagt takke ja til å møte departementet. Det er viktig at den norske regjeringen yter et diplomatisk press overfor amerikanerne, og tar for gitt at dette fortsetter når en ny regjering er på plass.