get_queried_object(); $id = $cu->ID; ?>
Avatar photo

I begynnelsen av juni startet opprullingen av en stor overvåkningsskandale i USA, omtalt som PRISM-saken. National Security Agency hadde angivelig hatt en bakdør inn i serverne til teknologigiganter som Google, Facebook og Microsoft. Ettersom samtlige norske borgere har personlig data lagret hos disse selskapene, er det helt sentralt å få klarhet i hva som egentlig har skjedd med disse opplysningene.

Jeg har derfor skrevet et brev til justisminister Grete Faremo med en rekke spørsmål. I hvor stor utstrekning, og etter hvilke kriterier, har data norske borgere har lagret hos amerikanske selskaper, vært gjenstand for innsamling og bruk av amerikanske sikkerhetsmyndigheter? Hva slags myndighet har den såkalte FISA-domstolen og hvilke kriterier bygger den avgjørelsene på? Hvilke typer data er samlet inn i PRISM-programmet?  Det er også helt sentralt at det gis opplysninger til den registrerte om at han eller hun faktisk er registrert og at det gis innsyn i de data som er registrert. Hvordan kan norske borgere gjøre bruk av denne viktige rettigheten?

Det er flere grunner til at det er viktig å få svar på disse spørsmålene. De kan være avgjørende for hvordan norske virksomheter og offentlige etater, som for eksempel kommuner, skal forholde seg til lagring i skyen hos amerikanske selskaper. Dessuten lever vi i et høyteknologisk, digitalt samfunn, der borgerne må ha tillit til at deres personlige data behandles på en akseptabel måte. I motsatt fall kan det undergrave den helt nødvendige tilliten folk flest har til offentlige myndigheter og bedrifter.

Det er grunn til igjen å minne om at Staten har en viktig oppgave i å beskytte borgernes frihet og retten til privatliv. Det er derfor også en viktig oppgave for norske myndigheter å gi svar på hvordan norske borgeres personlige data behandles av myndigheter i andre land, uavhengig av hvem som står bak.

Les mer: