get_queried_object(); $id = $cu->ID; ?>
Avatar photo

Under vignetten ”Tema: Dine digitale spor” sender NRK2 frem til mandag neste uke flere dokumentarprogrammer som tar for seg ulike former for digitale spor og konsekvenser for individ og samfunn.  Her kan du, blant mye annet, se en norsk dokumentarer om datalagringsdirektivet, to dokumentarer om Big Data og en med den kreative norske tittelen «Overvåkingssamfunnet». Oversikten over alle de ti forskjellige dokumentarprogrammene får du her.

Nedenfor har jeg satt opp en oversikt over de ti ulike dokumentarprogrammene,  og når de blir sendt på NRK2. Du finner selvsagt også disse tilgjengelig på NRK nett-TV så snart de enkelte innslagene har vært vist på tv. Noen av linkene fungerer med andre ord ikke riktig enda.

(Omtalen er hentet fra NRK. Jeg tar forbehold om at jeg kan ha bommet enkelte steder mht sendeskjemaet)

Datalagringsdirektivet. Norsk dokumentar. Mer åpenhet, mer demokrati eller mer overvåking? I 2015 settes datalagringsdirektivet ut i livet. Alle data om kommunikasjonen mellom oss skal lagres. Hvor langt er vi villige til å strekke oss for å få et tryggere samfunn?

Sendes på NRK2: Onsdag 02.04. kl 12:30, lørdag 05.04 kl 19.40 eller søndag 06.04 kl 15.10.
NRK nett-tv:  http://tv.nrk.no/program/koid75005313/tema-dine-digitale-spor-datalagringsdirektivet

Du er googla. Svensk dokumentar. Kva finn arbeidsgjevaren, kollegaene eller den nye kjærasten din om deg på nettet? Bengt og Tina veit kva som kan hende dersom ein mister kontrollen over namnet sitt i Google sitt søk. Og kan ein lage eit meir attraktivt bilde av seg sjølv på nettet? Produsent Johan Ripås forsøker å ta makten over sin eigen digitale identitet.

Sendes på NRK2: Torsdag 03.04 kl 22:50, lørdag 05.04 kl 00:25.
NRK nett-tv: http://tv.nrk.no/program/koid33001312/du-er-googla

Overvåkingssamfunnet. Nederlandsk dokumentar. Det er få som har noe å skjule. Men kontroll av folks privatliv øker. Grensen mellom overvåking og å gi beskyttelse kan være flytende. Hvordan overvåkes vi, og hvorfor er liberale land spesielt utsatt? (Panopticon)

Sendes på NRK2: Torsdag 03.04 kl 20:15, fredag 04.04 kl 14:45, søndag 06.04 kl 16:25.
NRK nett-tv: http://tv.nrk.no/program/koid20001114/tema-dine-digitale-spor-overvaakningssamfunnet

Vilkår og betingelser. Kanadisk dokumentar. En tankevekkende film om avtalene alle skriver under på, men ingen leser. I en tid der alle er bestyrtet over de amerikanske myndighetenes overvåking av den globale nettrafikken, er det et tankekors at så mange av oss ivrer etter å dele den samme informasjonen via sosiale medier. (Terms and Conditions May Apply)

Sendes på NRK2:  Tirsdag 01.04 kl 21:31, onsdag 02.04 kl 12.55, fredag 04.04 kl 20:00, søndag 06.04 kl 14:10.
NRK nett-tv: http://137.117.134.253/program/koid27003413/tema-dine-digitale-spor-vilkaar-og-betingelser

Big data – en ny tidsalder. Britisk dokumentar. I Los Angeles avverger politiet kriminelle handlinger ved hjelp av data som allerede er samlet inn. Hver dag produserer vi mennesker en større mengde informasjon enn vi gjorde fra sivilisasjonens fødsel og fram til år 2000. Hvordan går det an å finne fram i en så stor mengde informasjon, og hvordan kan den komme til nytte? (The Age of the Big Data)

Sendes på NRK2: tirsdag 01.04 kl 23.20,  lørdag 05.04 kl 18:50, søndag 06.04 kl 13:20, mandag 07.04 kl 09:40.
NRK nett-tv:  http://tv.nrk.no/program/koid27002613/tema-dine-digitale-spor-big-data-en-ny-tidsalder

Datajournalistikk og Big data. Nederlandsk dokumentar. Analyse av store datamengder gir nye muligheter for undersøkende journalistikk. Basert på dokumenter fra wikileaks og andre kilder kom nederlandske journalister på sporet av forretningshemmeligheter hos oljeselskapet Shell. Til tross for internasjonal handelsboikott ble det bevist at Shell drev forretninger med Iran. (Big Data: The Shell Search)

Sendes på NRK2: Lørdag 05.04. kl. 21:10, søndag 06.04 kl 13:20.
NRK nett-tv: http://137.117.134.253/program/koid21003114/tema-dine-digitale-spor-datajournalistikk-og-big-data

GPS – kven har kontroll. Fransk dokumentar. GPS, det satellittbaserte radionavigasjonssystemet, har gjort livet vårt enklere. Nå er flere land i ferd med å utvikle nye lignende systemer. Men kan disse brukes parallelt? Og er amerikanerne villig til å gi opp sitt monopol? Norsk kommentar: Gry Molvær(GPS – A Global War)

Sendes på NRK2: Onsdag 02.04 kl. 21:40, torsdag 03.04 kl 14:50, søndag 06.04 kl 15:35, mandag 07.04 kl 10:30
NRK nett-tv: http://137.117.134.253/program/koid27004113/tema-dine-digitale-spor-gps-kven-har-kontroll

Et møte med Edward Snowden. It-spesialisten Edward Snowden kom i verdens søkelys da han lekket store mengder amerikanske etterretningsdokumenter. Siden 23. juni 2013 har han oppholdt seg i Russalnd, der han er invilget politisk asyl. Dette intervjuet, gjort for den tyske tv-kanalen ARD, forteller Edward Snowden sin versjon av historien.

Sendes på NRK2: Onsdag 02.04 kl. 22:50, fredag 04.04 kl 14:15, fredag 04.04 kl 19:30.
NRK nett-tv: http://tv.nrk.no/program/koid20005814/et-moete-med-edward-snowden

Kampen mot hackerne. Britisk dokumentar. Eksperter på fysikk, matematikk og data jobber intenst for å ligge i forkant av forbryterne som stjeler informasjon og penger fra cyberspace. Ved hjelp av avansert kryptologi og matematikk jobber globale aktører for å sikre verdiene våre. (Horizon: Defeating the Hackers)

Sendes på NRK2: Fredag 04.04 kl 21:30, lørdag 05.04 kl 11:10, søndag 06.04 kl 17:20, mandag 07.04 kl 12:15.
NRK nett-tv: http://tv.nrk.no/program/koid25007513/tema-dine-digitale-spor-kampen-mot-hackerne

Kroppslig overvåking. Britisk dokumentar. Snart kan vi overvake alt frå søvn, kaloriforbruk og symptom på sjukdom med enkle digitale hjelpemiddel. Dr. Kevin Fong gjer eit eksperiment. Han vil finne ut om vi blir friskare av å bruke dei nye teknologiane. (Horizon: Monitor Me)

Sendes på NRK2: Søndag 06.04 kl 20:05, mandag 07.04 kl 13:05.
NRK nett-tv: http://tv.nrk.no/program/koid25002313/kroppslig-overvaaking