get_queried_object(); $id = $cu->ID; ?>

Apputvikling med godt personvern

Godt personvern kan gi appen din et konkurransefortrinn. Personvern engasjerer i dag forbrukerne som aldri før. En app som ivaretar personvernet til den som skal bruke den skaper tillitt og legger til rette for en god brukeropplevelse. Personvernet ivaretas enkelt ved...

Mobile apper og personvern

Vi har hatt et nyttig besøk hos Federal Trade Commission (FTC) i USA. FTCs Commissioner Edith Ramirez ga oss førstehåndsinformasjon om blant annet de tiltakene som FTC har igangsatt for å bidra til bedre personvern i mobile apper. I 2012 utga FTC to rapporter som...