get_queried_object(); $id = $cu->ID; ?>
Atle Årnes

Mobile apper og personvern

Vi har hatt et nyttig besøk hos Federal Trade Commission (FTC) i USA. FTCs Commissioner Edith Ramirez ga oss førstehåndsinformasjon om blant annet de tiltakene som FTC har igangsatt for å bidra til bedre personvern i mobile apper. I 2012 utga FTC to rapporter som...