get_queried_object(); $id = $cu->ID; ?>
Avatar photo

Vi har hatt et nyttig besøk hos Federal Trade Commission (FTC) i USA. FTCs Commissioner Edith Ramirez ga oss førstehåndsinformasjon om blant annet de tiltakene som FTC har igangsatt for å bidra til bedre personvern i mobile apper.

I 2012 utga FTC to rapporter som undersøkte mobile apper for barn som var tilgjengelige hos Apples App store og Google Play. 400 apper able analysert og konklusjonen var at det ble gitt lite eller ingen informasjon til foreldre om hvordan appene håndterte barnas personopplysninger.

I forrige uke utga FTC en ny rapport om personvern på mobil «Mobile Privacy Disclosures – Building Trust Through Transparency«. Rapporten gir aktører som arbeider med mobile apper anbefalinger og informasjon om hvordan de kan bedre håndteringen av personvernet. Rapporten fokuserer på plattformene og tilbyderne av operativsystemene, apputviklerne, reklamenettverk og tredjeparter.

I 2011 gjorde vi en lignende kartlegging av personvernutfordringer i norske mobilapplikasjoner. Vi erfarte mye at det samme, nemlig at brukerne ikke gis nok informasjon om hva som skjer med deres personopplysninger. Vel verdt å ta en kikk på hvis du jobber med utvikling av mobilapplikasjoner.