get_queried_object(); $id = $cu->ID; ?>
Avatar photo

Privacy conferenceSammen med rundt 150 delegater fra personvernmyndigheter fra hele verden deltar tre medarbeidere fra det norske tilsynet på den årlige personvernkonferansen – i år i Warsawa, Polen. Årets tema er ”appification”. De siste årene har de vært en eksplosjon i bruken av apper på mobil eller nettbrett. I dag finnes det mange millioner apper og antallet øker med mer enn 30 000 dagen.

Personvernutfordringene knyttet til apper er i hovedsak at mange apper har tilgang til personopplysninger de strengt tatt ikke trenger (typisk lommelykt-app med tilgang til kontaktlisten din). I tillegg gir mange apper brukeren lite eller ingen informasjon om hvordan appen bruker personopplysninger og i liten grad mulighet for at brukeren selv kan administrere appens bruk av egne personopplysninger.

Mobilsikkerhetsselskapet Lookout Mobile Security er en av aktørene som holdt innlegg på konferansen. Selskapet har spesialisert seg på sikkerhet i apper. Selskapet mener at dårlig personvern er et design-problem.  De oppfordrer utviklere av apper til å tenke personvern fra start og å unngå å ”overraske” brukerne ved å samle inn informasjon brukeren ikke er klar over. Lookout sier at personvern er lønnsomt; ved å skape tillitt til en tjeneste øker man betalingsviljen til brukerne.

App-deklarasjon

Medlemslandene på konferansen har blitt enige en deklarasjon som ble publisert i dag. Målet med deklarasjonen er å bidra til at apper ivaretar personvernet til brukerne på en bedre måte. Deklarasjonen uthever følgende punkt:

  • Appen bør gi tydelig og forståelig informasjon om bruken av personopplysninger. Brukere bør kunne selv bestemme hvilken informasjon som skal deles med andre og for hvilke formål.
  • For at app-utviklere skal kunne følge kravene i eksisterende personvernregelverk, samtidig som de sikrer mest mulig funksjonelle apper, er det viktig at de følger stegene for innebygd personvern fra starten av utviklingen.
  • Aktørene bak operativsystemene (for eksempel Google med Android og Apple med iOS) bør styrke personvernkravene til appene som tilbys via sine plattformer. De bør også vurdere å innføre personvernmerkeordninger eller lignende for å gjøre det lettere for brukeren å vurdere personvernet i ulike apper.

Personvernmyndighetene som var tilstede var enige gjøre en ekstra innsats i året som kommer for å spre kunnskap og bevissthet rundt personvern blant både i app-sektoren og blant brukere av apper. Se også vår rapport om apper og personvern fra 2011.