get_queried_object(); $id = $cu->ID; ?>
Avatar photo

Ikke snok i barnas private Facebook-samtaler!

De siste dagene har det rast en debatt om foresatte og deres innsyn i egne ungdommers private kommunikasjon på Facebook og lignende medier. Far og professor Torkel Brekke skrev en kronikk 4. oktober der han beskriver metodene han har brukt for å tilegne seg kunnskap...
Avatar photo

Skal de som snoker i skatteopplysninger registreres?

For noen år siden gikk snoking i skatteopplysninger helt av skaftet. Avisene skrev side opp og side ned om hva folk tjente, og publiserte lister over fattiggater og hvem som var rikest i byer og grender. Folks interesse virker ubegrenset og det gikk rykter om...
Avatar photo

Hvordan forhindre snoking i journaler?

Mengden sensitiv informasjon som ligger lagret i sykehusenes journalsystemer er enorm. Det er ikke riktig å si at vi har en snokekultur i norsk helsevesenet, men dessverre er det slik at journalsystemene i for liten grad er designet for å forhindre snoking. Det er for...