get_queried_object(); $id = $cu->ID; ?>
Avatar photo

Dataavlesing med datostempling

7. april 2016 deltok Datatilsynet i justiskomiteens høring  om regjeringens forslag om å gi politiet adgang til å bruke nye tvangsmidler, blant annet dataavlesing. Nedenfor kan dere lese det notatet Datatilsynet overleverte til komiteen. Vårt viktigste forslag var at...
Avatar photo

Vi trenger en personvernkommisjon på justissektoren

Denne kronikken sto på trykk i Dagens næringsliv 20. juli 2015  Vi står foran en ny debatt om personvern og overvåking. Nylig tok avtroppende etterretningssjef Kjell Grandhagen til ord for å kontrollere, overvåke og kartlegge all elektronisk kommunikasjon inn til...