get_queried_object(); $id = $cu->ID; ?>
Avatar photo

Autoritær Intelligens

Med tilgang til enorme datamengder – og få restriksjoner på hvordan disse kan utnyttes – tar Kina nå ledertrøyen i kappløpet om utviklingen av kunstig intelligens.  (artikkelen sto på trykk i Dagens Næringsliv 15. februar 2018) Kina har vokst frem som et...
Avatar photo

Hva mener Lysne-utvalget i dag om digitalt grenseforsvar?

I september 2016 la det såkalte Lysne II-utvalget fram sitt forslag til digitalt grenseforsvar (DGF). Utvalgets medlemmer deltok aktivt debatten og argumenterte for forslaget sitt. Mer overraskende er det at utvalgets medlemmer ikke har kommentert forslag i lys av den...
Avatar photo

Vi trenger et nytt DNA-utvalg

De siste dagene har politiet lagt fram dokumentasjon som viser at uoppklarte kriminalsaker har blitt oppklart fordi gjerningsmenn har avgitt DNA-prøve for nye forhold. Et eksempel som er nevnt omhandler en mann som måtte avlegge DNA-prøve fordi han nappet en veske, og...
Avatar photo

Hvordan ivareta personvernet sitt på sosiale medier?

Nå går Menneskerettighetsuka 2014 av stabelen, og jeg har vært så heldig å bli invitert til å delta på to av arrangementene. Et av teamene er overvåking av sosiale medier og internett.  Jeg skrev et innlegg i magasinet som ble laget i forbindelse med...