get_queried_object(); $id = $cu->ID; ?>
Avatar photo

Nei til gjeldsregister!

De siste dagene er det lagt fram beregninger som viser at nordmenn har 72 milliarder i kredittkortgjeld. Vi kan lese historier om folk som har tatt opp lån i mange kredittforetak, for til slutt å miste kontrollen på egen økonomi. Dette er svært alvorlig og dramatisk...