get_queried_object(); $id = $cu->ID; ?>
Avatar photo

Datatilsynet har i mange år advart mot å innføre et gjeldsregister i Norge.  Det var derfor en trist dag for personvernet når den forrige regjeringen besluttet å innføre et slikt register. Derfor er det en meget god nyhet når NA24.no melder at den nye regjeringen har lagt registeret på is.

Et gjeldsregister vil inneholde opplysninger om usikret gjeld. De aller fleste som tar opp kreditt  vil betjene gjelden uten problem. Det er derfor et inngripende tiltak å registrere følsomme opplysninger for en stor del av befolkningen for å forhindre at noen få personer skal ta opp for mye lån. Dette er i tillegg personer som i en del tilfelle bevisst holder tilbake opplysninger om egen økonomi i den hensikt å skaffe seg uberettiget kreditt.

Et register vil også – slik vi ser det – ha liten betydning for å forhindre at folk får gjeldsproblemer.  Dersom man ønsker å gjøre noe med dette alvorlige problemet må man begynne i en annen ende. I dag er den kredittvurderingen som kredittyter gjør i mange tilfelle mangelfull. Faktisk unnlater selskapene i mange tilfelle å spørre om hvor stor gjeld de som søker om kreditt har. Vårt råd er derfor å stille strengere krav til kredittvurdering i stede for å samle folks gjeld i et register. Her kan du lese mer om gjeldsregisteret og konsekvenser for personvernet.

Datatilsynet støtter regjeringens beslutning om å legge gjeldsregisteret på is. Dette er en klok beslutning!