get_queried_object(); $id = $cu->ID; ?>
Eirin Oda Lauvset

Jeg vil vite om noen vil sette meg i bås…

…og få et valg om å slippe det!

«Hvorfor i all verden får jeg tilsendt helt andre tilbud fra nærbutikken enn naboen?!» Disse ordene falt i en telefonsamtale mellom meg og min far for et år tilbake da min far (76) hadde oppdaget at nærbutikken brukte opplysninger om hans kjøpshistorikk til å sende det de mente var mer relevante tilbud til ham. Nærbutikken hadde nok plassert min far i kategorien «Eldre mann med hang til Kneipp og ekte smør». Dette falt ikke i god jord! Min far skulle ha seg frabedt å bli puttet i bås og at kjøpmannen på hjørnet skulle prøve å influere hva han skulle gjøre av innkjøp til helgen!

For meg bekrefter min fars reaksjon et inntrykk av at vi mennesker misliker å bli satt i bås. Vi misliker enda mer at fremmede agerer som om de vet noe om oss, og vil blande seg inn i vurderinger og avgjørelser vi med all mulig berettigelse ønsker å stå for selv.

Ønsker persontilpasset skatteveiledning

Nå vil også skatteetaten sette oss i bås. Finansdepartementet har ute på høring et lovforslag som skal gi skatteetaten anledning til å profilere oss på helt nye måter enn tidligere. Målene er selvsagt gode; hjelpe oss borgere til å oppfylle vår selvangivelsesplikt og kategorisere oss etter hvem som det er mer/mindre sannsynlig at snyter på skatten. Og målet helliger jo også midlet – eller gjør det det?

Problemet med Finansdepartementets forslag er at det ikke er spisset til å muliggjøre kontroll med personer som med grunn kan mistenkes for å snyte på skatten. Hvis forslaget blir vedtatt vil vi alle bli profilert og puttet i bås. Jeg oppfatter skatteetatens resonnementet som følger: «Skattereglene er så vanskelige at den gjennomsnittlige borger ikke forstår dem godt nok til å oppfylle sin rapporteringsplikt. Dessuten er det noen som bevisst omgår reglene. Generell veiledning treffer for dårlig og vilkårlig kontroll tar ikke mange nok av de som begår lovbrudd. Ny teknologi kan brukes til å analysere personopplysninger fra flere kilder og utfra dette kategorisere borgere utfra en antagelse om hvem som er mer tilbøyelig til å unndra skatt eller bare gjøre feil. Når slik teknologi finnes bør vi bruke den for å spare penger.»

Da lurer jeg på følgende: får jeg vite at skatteetaten har plassert meg i båsen «Borgere som er mer tilbøyelige til å bryte skattereglene»? Det er høringsnotatet til Finansdepartementet taust om. Og det er kanskje ikke så rart. Jeg ser for meg hvordan denne informasjonen skulle se ut:

«Kjære skattyter Eirin

I følge våre beregninger er du ikke smart nok til å forstå skattereglene i Norge. Derfor får du denne spesialtilpassede veiledningen slik at du kan være trygg på at du gjør selvangivelsen din på en måte som sikrer at du er en lovlydig borger og slipper straffeskatt.

Du er plassert i båsen for «Borgere som er mer tilbøyelige til å bryte skattereglene» fordi vi har samkjørt personopplysninger i folkeregisteret, opplysninger innhentet for fastsetting av ulike typer skatt og opplysninger innhentet for innkreving av skatt og deretter kjørt disse opplysningene gjennom en prediktiv analyse som forteller oss at du tilhører denne kategorien. Vi har lagt avgjørende vekt på at din profil ligner på noen personer som tidligere har unnlatt å rapportere skattepliktige fordeler i arbeidsforhold (frynsegoder).»

…….

Jeg håper at skatteetaten velger en annen vei enn dagligvarebransjen og deres lojalitetsprogrammer. Hvis ikke må jeg forberede meg på en ny samtale med min far når han mottar brev fra skatteetaten og oppdager at han har fått spesialtilpasset veiledning fordi han er kategorisert som eldre, teknologiskeptisk og kverulerende mann!

Les Datatilsynets høringsuttalelse til Finansdepartementets forslag

Gullik Gundersen

Vi trenger en ny IKT-sikkerhetsstrategi

Regjeringen la i juni 2017 frem stortingsmeldingen IKT-sikkerhet – Et felles ansvar. For å følge opp denne er det satt i gang et arbeid med en ny nasjonal strategi, med tilhørende handlingsplaner. Disse skal erstatte Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet og...

les mer
Veronica Jarnskjold Buer

Hvorfor enda en konkurranse?

Datatilsynet utlyste i august 2017 konkurransen Innebygd personvern i praksis. Målet med konkurransen er å skape fokus på og få etablert personvernfremmende teknologi. Innlegget er skrevet av Martha Eike og Veronica Jarnskjold Buer. Digitaliseringsskrivet fra...

les mer
Bjørn Erik Thon

Personvern og kunstig intelligens

I en kronikk på Ytring beskylder Morten Goodwin Datatilsynet for å være en bremsekloss for bruken av kunstig intelligens, at folk vil ofre personvernet sitt for bedre helsetjenester og at det digitale Norge bør få like stor tilgang på data som Facebook. Vi mener at...

les mer
Bjørn Erik Thon

Algoritmene må temmes

Å kjenne igjen en venn tar kun et millisekund. Å resonnere seg fram til at en kvinne med hvit frakk og stetoskop rundt halsen er lege, kanskje ørlite gang lenger. I trafikken tar vi beslutninger som bestemmer liv og død på under ett sekund. For at maskiner skal ta...

les mer
Kari Laumann

Kunstig intelligens til å stole på?

Kunstig intelligens er på full fart inn i alle sektorer. Virksomheter som vil ta i bruk ny teknologi må sørge for personvernvennlige løsninger fra dag en. «Det er den draumen me ber på, at noko vidunderlig skal skje.» Ordene fra lyrikeren Olav H. Hauge oppsummerer...

les mer
Catharina Nes

Betal som du lever

Prisen på forsikringen vil fremover beregnes ut ifra hver enkelts adferd. Vil det være rom for uflaks i fremtiden? (artikkelen sto på trykk i Dagens Næringsliv 22. desember 2017) Verdens mest oppkoblede mann, Chris Dancy, var nylig på norgesbesøk. I over ti år har han...

les mer
Bjørn Erik Thon

Tanker om framtidas helsevesen

Dette innlegget er basert på et innlegg jeg holdt på Normkonferansen, fredag 1. desember 2017, og er derfor skrevet i lett muntlig stil For noen uker siden stod det en artikkel i Aftenposten om at kjøpesentrene var i ferd med å forsvinne i USA. Forklaringen var enkel:...

les mer

Arkiv

Følg oss:

Ønsker du å motta e-post når nye innlegg postes på Personvernbloggen, kan du registrere din e-postadresse her.

E-postadressen blir lagret på vår server og kun brukt til dette formålet. Om du velger å slutte å følge oss, vil e-postadressen bli slettet fra vår server. Du samtykker til denne bruken av din e-postadresse ved å registrere den her.