get_queried_object(); $id = $cu->ID; ?>

Godt personvern eller kunstig intelligens som kjenner deg godt?

Det kan virke som en umulig oppgave. Men da Datatilsynets nyopprettede regulatoriske sandkasse stilte spørsmålet, var det gledelig mange i det norske KI-miljøet som svarte som Ole Brumm. Ja takk, begge deler!

Vi fikk inn 25 søknader til den regulatoriske sandkassen for kunstig intelligens (KI) og personvern. Spennet i søknadene viser det enorme potensialet KI har for å forbedre og effektivisere samfunnet vårt. Samtidig ser vi helt klart et behov for avklaring av hvordan deler av personvernregelverket skal tolkes i praksis.

Topp 5

Lista over tematikk, som søkerne i første runde med Datatilsynets sandkasse ønsker hjelp med, toppes av disse fem:

 1. Transparens
 2. Dataminimering
 3. Rettferdighet
 4. Anonymisering/avidentifisering
 5. Behandlingsgrunnlag

Tilbakemeldingene vi har fått fra søkerne er at regelverket er der, men hvordan skal vi gjøre det i praksis? Hvor detaljert må forklaringen være? Hvordan kan vi bruke så lite data som mulig (dataminimering), men samtidig få nøyaktige resultater? Hvordan kan vi designe et system som er rettferdig for brukeren og ikke diskriminerer?

Vi er i gang med å velge ut fire prosjekter av de 25 søknadene som vi skal jobbe tett med for å utforske gode personvernløsninger i de ulike løsningene. Målet med sandkassen er å jobbe frem gode personvernløsninger for å vise frem at KI og personvern kan gå hånd i hånd, og gi eksempler på vurderinger og personverntiltak i konkrete prosjekter. Vi håper det kan være til hjelp og inspirasjon for andre virksomheter som benytter personopplysninger og KI.

KI overalt

Kunstig intelligens kan gjøre utdanningen mer tilpasset og presis, den kan hjelpe med å effektivisere helsehjelp og fange opp sykdom på et tidlig tidspunkt, den kan spare samfunnet for store verdier ved å avdekke hvitvasking på en måte mennesker ikke kan. Søknadene representerer mange ulike sektorer, og vi har alt fra små oppstartsselskaper til store offentlige aktører på listen.

11 av søkerne kommer fra offentlig sektor, og 14 fra privat sektor.

Nå gleder vi oss til å komme i gang med de første sandkasseprosjektene. Følg gjerne med på våre nettsider om nytt fra sandkassen – vi staser på å dele oppdateringer underveis i prosjektene. Første runde vil vare i 3-6 måneder, og vi kjører nytt opptak når vi har kapasitet til høsten. 

Trenger hjernen egne rettigheter?

Denne bloggen er basert på et innlegg som jeg holdt på lanseringen av Dag Hareides bok «Mennesket og teknomakten» i september, og er derfor muntlig i formen. Mennesket, hjernen og teknologi er et interessant, skummelt og fortsatt litt science fiction-aktig tema. Det...

les mer

Influensatrender

Koronapandemien avdekker hvor mye verden har endret seg det siste tiåret. Kampen mot koronaviruset foregår over hele verden og på mange fronter samtidig. En viktig frontlinje er forsøkene på å etablere systemer som kan spore smitte og bryte smittekjeder mer effektivt...

les mer

Koronasvindlerne

Koronapandemien har vist at også cyberkriminelle vet å omfavne en god krise. Mange forbinder cyberkriminalitet utelukkende med tradisjonell hacking – å utnytte tekniske sårbarheter i datasystemene for å bryte seg inn i dem. Av den grunn er det også mange som knytter...

les mer

Koronaskolen: alt nytt på hjemmeskolefronten

Da samfunnet stengte ned i mars, ble vi alle kastet ut i ukjent territorium. Arbeidsplasser og restauranter skalket lukene. Å vandre gatelangs i Oslo på kveldstid minnet om å bevege seg i et dystopisk framtidsscenario.  Den levende byen ble over natten nærmest...

les mer

Pandemi og personvern

I en tid hvor pandemier dominerer folks bevissthet har personvern aldri vært mer aktuelt. Følg med på vår bloggserie om pandemi og personvern til høsten. Da de siste dagene av 2019 ebbet ut og vi entret et nytt tiår, kunne vi se tilbake på et år hvor personvern hadde...

les mer

Personvern i en krisetid

Hvilke tiltak vi iverksetter i dag vil ikke bare påvirke hvordan pandemien utvikler seg, men også hvilket samfunn vi skal leve i når sykdommen har rast fra seg. Den viktigste oppgaven i verden nå er å håndtere koronapandemien. Det er så viktig at vi setter nesten alt...

les mer

Når reklamen ser deg

Du er kanskje vant til å se reklame overalt du beveger deg. Har du noen gang tenkt på at reklamen kanskje ser deg også? Noen reklameskilt har et innebygget kamera som analyserer ansiktene til forbipasserende. På denne måten kan reklamebudskapet tilpasses til...

les mer

Siste kommentarer

  Arkiv

  Følg oss:

  Ønsker du å motta e-post når nye innlegg postes på Personvernbloggen, kan du registrere din e-postadresse her.

  E-postadressen blir lagret på vår server og kun brukt til dette formålet. Om du velger å slutte å følge oss, vil e-postadressen bli slettet fra vår server. Du samtykker til denne bruken av din e-postadresse ved å registrere den her.

  Loading