get_queried_object(); $id = $cu->ID; ?>
Tobias Judin

Menneskerettigheter er ingen synsesak

(Dette innlegget sto på trykk i Dagens Næringsliv 7. oktober 2019.)

Føyen og Langeland stiller seg kritiske til en mulig lovendring som de mener «vil gi Datatilsynet mer makt». De mistolker innholdet i lovendringen, unnlater å nevne bakgrunnen og hopper bukk over juridisk metode i samme slengen.

La oss begynne med å oppklare den største misforståelsen: Personopplysningsloven og GDPR er lovgivning både for publisert og ikke-publisert materiale. Ikke bare er loven teknologi- og kontekstnøytral, den har til og med en egen bestemmelse for sletting av publisert materiale (artikkel 17 nr. 2). At den særnorske og for lengst opphevede personregisterloven fra 1978 ikke omtalte publiseringer, har nok begrenset argumentasjonsverdi her.

Selv om loven gjelder publisert materiale, er det viktig at den respekterer retten til ytrings- og informasjonsfrihet. Samtidig må ytrings- og informasjonsfriheten respektere personopplysningsvernet. Derfor sier både GDPR, EU-domstolen og Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen at når man skal gjøre unntak fra personopplysningsvernet av hensyn til ytringsfriheten, må man bare gjøre unntak i den grad det er nødvendig.EU-domstolen understreker dette med ordene «strictly necessary».

Slik den norske personopplysningsloven lyder i dag, skal man imidlertid ikke gjennomføre en nødvendighetsvurdering når man balanserer disse to rettighetene. Dermed står norsk lov i et spenningsforhold til våre EØS-rettslige og menneskerettslige forpliktelser, og det er vanskelig å gjøre nyanserte vurderinger. Det er dette som er bakgrunnen for lovendringen.

Lovforslaget som Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring, inneholder to viktige endringer. For det første forslår departementet at det legges til en nødvendighetsvurdering når man skal gjøre unntak fra GDPR av hensyn til ytrings- og informasjonsfriheten. For det andre er det i dag et krav i personopplysningsloven om at formålet med en ytring må være «utelukkende» journalistisk, litterært, kunstnerisk eller akademisk for at man skal kunne gjøre unntak. Departementet foreslår nå å stryke ordet «utelukkende». Dermed kan det også bli lettere å gjøre unntak fra GDPR.

Med andre ord er det ikke entydig at lovendringen vil gi mer makt til Datatilsynet, siden den både hever og senker terskelen for unntak på samme tid. Ved å gjøre unntaksregelen mer fleksibel, blir den også lettere å bruke. Tidligere måtte Datatilsynet være tilbakeholden med å bruke unntaksregelen, for den var mekanisk og unyansert. Med den foreslåtte lovendringen kan unntaksregelen brukes i flere saker fordi det er mulig å foreta nyanserte avveiinger.

Føyen og Langeland trekker frem at andre regler enn GDPR kan verne mot uthenging på nett. Etter straffeloven er det straffbart å krenke privatlivets fred gjennom offentlig meddelelse. Skadeserstatningsloven åpner for erstatning for både privatlivskrenkelser og ærekrenkelser. I mange tilfeller er disse reglene bedre egnet til å løse problemet for den det gjelder.

Det finnes imidlertid tilfeller der disse reglene ikke treffer så godt. Publisering av opplysninger om en person er ikke alltid en krenkelse av privatlivets fred eller injurierende. Personopplysningsloven og GDPR skal sikre en viss kontroll over hvordan opplysninger om oss behandles, også utenfor privatlivets sfære. Videre kan det være mindre inngripende å fjerne innhold etter GDPR enn å kreve erstatning eller straff. Reglene må utfylle hverandre.

Catharina Nes

Vi trenger en global digital etikk

Artikkelen sto opprinnelig på trykk i Dagens Næringsliv 30.11.2018 Skal vi styre utviklingen av kunstig intelligens i riktig retning, trenger vi et felles etisk kompass. Bruken av kunstig intelligens er i startgropen, men påvirker allerede livet ditt. Automatiserte,...

les mer
Catharina Nes

«Alexa – hører du meg nå?»

Mange inviterer nå talestyrte assistenter fra verdens mektigste selskap inn i hjemmet. Men de smarte assistentene kommer også med en kostnad. (Artikkelen sto opprinnelig på trykk i Dagens Næringsliv 5. oktober 2018). Talestyrte assistenter er et av de raskest voksende...

les mer
Bjørn Erik Thon

Personvernåret 2018

Dette innlegget er basert på et foredrag jeg holdt på Norsk Informasjonssikkerhetsforum (ISF) høstkonferanse 29. august, og er derfor skrevet i lett muntlig stil. Jeg vil gå gjennom de viktigste personvernhenvendelsene det siste året, og hva vi kan lære av dem, og...

les mer
Catharina Nes

Snart kan sjefen «se» alt du gjør

Ny teknologi gjør det mulig å effektivisere arbeidsprosesser, men samtidig også å overvåke ansatte på nye og mer invaderende måter. (Artikkelen sto opprinnelig på trykk i Dagens Næringsliv 10. august 2018) For et par år siden gikk journalisten James Bloodworth...

les mer
Tobias Judin

Ingen frihet uten personvern

De nye personvernreglene trår i kraft i dag. Du kommer kanskje ikke til å merke dem til vanlig, men du hadde merket det hvis de ikke var der. [Denne teksten sto på trykk i VG 20. juli 2018.] I dag feirer vi at personvernet styrkes. Denne styrkingen er nødvendig i en...

les mer
Bjørn Erik Thon

En personvernguide til Arendalsuka

Den nye personopplysningsloven trer i kraft 20. juli 2018. Mange norske virksomheter har gjort en formidabel jobb med å tilpasse seg det nye regelverket, men det er først nå, når reglene trer i kraft, vi vil se om forberedelsene har vært gode nok. Ikke minst er det...

les mer
Eirin Oda Lauvset

Jeg vil vite om noen vil sette meg i bås…

…og få et valg om å slippe det! «Hvorfor i all verden får jeg tilsendt helt andre tilbud fra nærbutikken enn naboen?!» Disse ordene falt i en telefonsamtale mellom meg og min far for et år tilbake da min far (76) hadde oppdaget at nærbutikken brukte opplysninger om...

les mer

Siste kommentarer

    Arkiv

    Følg oss:

    Ønsker du å motta e-post når nye innlegg postes på Personvernbloggen, kan du registrere din e-postadresse her.

    E-postadressen blir lagret på vår server og kun brukt til dette formålet. Om du velger å slutte å følge oss, vil e-postadressen bli slettet fra vår server. Du samtykker til denne bruken av din e-postadresse ved å registrere den her.