get_queried_object(); $id = $cu->ID; ?>
Bjørn Erik Thon

Ønsker vi økt lagring av opplysninger om barnehagebarn?

Dette innlegg er skrevet sammen med Steffen Handal, som er leder i Utdanningsforbundet. Det har også blitt publisert på www.utdanningsnytt.no  Kunnskapsdepartementet har lagt frem et forslag til endring i barnehageloven. Mange aktører, deriblant vi i Datatilsynet og...
Kari Laumann

Etterlyser bedre personvern i apper for barn

I dag lanserte vi resultatene fra app-sveipet vi gjennomførte i mai. Årets tema er apper for barn. Her kommer en oppsummering av de viktigste tallene og noen enkle tips til apputviklere/-eiere. Sveipetallene viser at det er stort forbedringspotensial når det kommer...
Guro Skåltveit

Vis interesse. Vis respekt.

På Aftenposten (17.8.2015) oppfordrer en jente (21) alle foreldre til å følge med på sine barns sosiale liv på nett. Hun skriver: «Ja, alle har rett til privatliv, men er ikke dette noe man også bør gjøre seg fortjent til? Er du så dum at du sender nakenbilder på...
Kari Laumann

Sjekker personvernet i apper for barn

I går var den store sveipedagen. 29 personvernmyndigheter i 20 land rundt om i verden sjekket personvernet i apper for barn under 13. Prosjektet utføres i regi av personvernnettverket GPEN (Global Privacy Enforcement Network). I det norske datatilsynet satt seks...