get_queried_object(); $id = $cu->ID; ?>
Avatar photo

Den andre uka av august, butt i butt med sommerferien for mange, er det Arendalsuka igjen. I år som i fjor er digitalisering og kunstig intelligens tema hos flere. Et raskt søk i programmet viser ikke overraskende at generativ AI har gjort sin inntogsmarsj. Hele 13 arrangementer tematiserer nå dette. Personvern er også tema i mange arrangementer, og Datatilsynet er intensivt til stede i midten av uka.

Generativ AI: Trussel eller mulighet?

Mange av dataene som brukes til å trene opp Generativ AI, inneholder personopplysninger. Disse opplysningene er hentet inn fra ulike kilder på internett. Teknologien kan gi tilsynelatende gode svar, men også gi villedende og feil svar. Generativ AI er i stand til å skape realistiske bilder, videoer, og tekster, noe som gjør det enda enklere å produsere og spre desinformasjon og falske nyheter, noe som har blitt en utfordring for demokratier og samfunn over hele verden. 

Dette er tema for det første arrangementet som vi deltar på i år, og er i regi av Mediaklyngen/Media City Bergen.

Personvern er politikk

Spørsmål om personvern berører alle samfunnsområder. Personvernkommisjonens rapport fra sist høst ble fulgt opp i år med mange høringsuttalelser. Vi var ikke snauere enn at vi leverte fra oss et 16 siders høringssvar med tiltak som vi mener at det er avgjørende å følge opp. Vi er som kommisjonen tydelige på at vi trenger en nasjonal personvernpolitikk. Nå.

Datatilsynet starter derfor uka med sterk tilstedeværelse på KiNS sitt arrangement Nasjonal personvernpolitikk – Hvorfor det og hvordan? Line Coll debuterer under Arendalsuka i år som direktør for Datatilsynet, og er med på å diskutere hvordan vi kan løfte fram en nasjonal personvernpolitikk.

Etter vårt syn er det mye moden frukt å plukke fra Personvernkommisjonens rapport. En av de mest overmodne, er oppfølgingen av personvernet i skole og barnehager. Seksjonsleder Camilla Nervik gir gode råd til aktiv handling når Strategi for digital kompetanse og infrastruktur i barnehage og skole skal følges opp på Arendalsuka under programposten Personvern i oppvekstsektoren, også i regi av KiNS.

Hvis du ikke klarer å vente helt til midten av august, kan du lytte til én av våre podkast-episoder som diskuterer nettopp skole og personvernpolitikk. Episoden er for øvrig del av en podkastserie under tilsynets podkastsatsing «Personvernpodden» som følger opp personvernkommisjonens rapport. Der du hører podkast. 

Digitalisering av offentlig og privat sektor. Igjen.

Regjeringen skal meisle ut en ny digitaliseringsstrategi. Strategien skal «stake ut kursen for videre digitalisering av offentlig sektor, legge bedre til rette for næringslivsrettet digitalisering og ta opp viktige samfunnsspørsmål.» Personvern er et soleklart viktig samfunnsspørsmål i så måte. Personvernkommisjonen peker på at utvikling av ny teknologi skjer raskt og uten at vi alltid har full oversikt over konsekvensene. Inngripende teknologi blir fort normalisert og allment akseptert, og personvernet svekkes gradvis. Dette er problemstillinger som må inn i strategien, og som må diskuteres i den offentlige samtalen.

Avdelingsdirektør Veronica Jarnskjold Buer stiller til debatt under vignetten Er regelverk for bruk av data i ferd med å kvele digitaliseringen av Norge?

Skal barnas fritid legges ut på nettet?

Vårt eget hovedarrangement i år tematiserer én av vårens store debatter, nemlig strømming av barneidrett. De siste årene har stadig flere arrangementer for barn blitt filmet og lagt ut på nettet, en utvikling som skjøt fart under koronapandemien. Slik praksis kan være til nytte og til glede for mange, men det er også flere som melder sine bekymringer for at stadig flere idrettsarrangementer filmes og publiseres. Ivaretar vi barns rett til personvern hvis også fritidsaktiviteter filmes og gjøres tilgjengelig for allmenheten? Vi har nylig publisert veilederen  Strømming av idrettsarrangement for barn som aktualiserer ulike spørsmål.

I panelsamtalen En uforglemmelig barndom eller en barndom du helst vil glemme? En debatt om strømming av barneidrett belyses spørsmålet fra ulike aktører som har vært sentrale i den offentlige debatten. Vi gleder oss.

Kunstig intelligens i forvaltningen – et spørsmål om tillit

På torsdag plukker vi igjen opp digitaliseringsstrategien, og er med i debatten Hva skjer med tilliten til staten, hvis vi lar kunstig intelligens fatte beslutninger i saksbehandling? Arkivverket spør klokelig «hvem har ansvaret for konsekvensene av en beslutning som er truffet av kunstig intelligens? Et bredt panel skal forsøke å svare, og vår egen direktør deltar.

Skal politiet få lete i din slekt?

Og til slutt: Vi vet alle at DNA sier svært mye om oss, og kan løse mange saker. I et prøveprosjekt har Politiet nå prøvd ut nye verktøy, slik som søk i internasjonale slektskapsdatabaser i kombinasjon med slektsforskning. Men bør virkelig Politiet ta i bruk de nye DNA-metodene når prosjektet er klart? Og hvilke begrensninger bør man eventuelt sette inn hvis politiet skal få lete i din slekt?

Camilla Nervik deltar i debatten DNA løser gamle krimsaker – skal politiet få lete i din slekt?, sammen med både Kripos og en kjent krimforfatter. Det blir spennende!

God Arendalsuke til alle, og husk at du kan følge med digitalt på mange av arrangementene så å si hvor enn du er i verden.

Se ellers vår oversikt over arrangementer som Datatilsynet deltar på eller les mer på Arendalsuka sine nettsider.