get_queried_object(); $id = $cu->ID; ?>
Avatar photo

En personvernguide til Arendalsuka

Den nye personopplysningsloven trer i kraft 20. juli 2018. Mange norske virksomheter har gjort en formidabel jobb med å tilpasse seg det nye regelverket, men det er først nå, når reglene trer i kraft, vi vil se om forberedelsene har vært gode nok. Ikke minst er det...
Avatar photo

Rapport fra et nordisk møte i Stockholm

I to dager er de nordiske datatilsynene samlet i Stockholm for å diskutere felles utfordringer, muligheter og samarbeid. I tidligere tider var det en tradisjon at disse møtene skulle avholdes på en øy, men dette er nå forlatt, så dagens møte finner sted i tjukkeste...