get_queried_object(); $id = $cu->ID; ?>
Avatar photo

I to dager er de nordiske datatilsynene samlet i Stockholm for å diskutere felles utfordringer, muligheter og samarbeid. I tidligere tider var det en tradisjon at disse møtene skulle avholdes på en øy, men dette er nå forlatt, så dagens møte finner sted i tjukkeste Stockholm sentrum.

En rekke tema står på dagsorden. At datalagringsdirektivet ble kjent ugyldig er selvsagt av felles interesse. I motsetning til i Norge, har direktivet trådt i kraft i andre nordiske land, så de møter særlige utfordringer med data som allerede er lagret. Også dommen som pålegger Google å fjerne indekseringen av enkelte typer innhold er satt på dagsorden, og jeg håper vi får diskutert hvordan slike saker skal behandles dersom de ikke løses av Google. Da kan sakene bringes inn for Datatilsynet, og her er det viktig med nordisk samarbeid.

Ellers står flere sentrale tema på dagsorden, som for eksempel skytjenester, automatisk strømavlesning og personvern og forskning. Fra norsk side vil vi blant annet redegjøre for personvernundersøkelsen vi gjennomførte på slutten av 2013, vårt tilsynsarbeid mot skoler og barnehager og velferdsteknologi.

I løpet av et år eller to vil en ny personvernforordning etter all sannsynlighet bli vedtatt. Den vil være bindende i alle de nordiske land, og et regelverk med mange likhetstrekk vil i enda større grad bli harmonisert. Derfor er det viktig å vinne erfaring også med å gjennomføre felles tilsyn. I fjor gjennomførte vi felles tilsyn mot nordiske banker, og i morgen står evaluering av dette tilsynet på dagsorden. Fra vår side er det også et ønske om å gjennomføre nye felles tilsyn. Nordisk samarbeid kan gjerne bli en eksportartikkel til EU.