get_queried_object(); $id = $cu->ID; ?>
Avatar photo

Vi trenger et nytt DNA-utvalg

De siste dagene har politiet lagt fram dokumentasjon som viser at uoppklarte kriminalsaker har blitt oppklart fordi gjerningsmenn har avgitt DNA-prøve for nye forhold. Et eksempel som er nevnt omhandler en mann som måtte avlegge DNA-prøve fordi han nappet en veske, og...