get_queried_object(); $id = $cu->ID; ?>
Avatar photo

Overlever datalagringsdirektivet?

Datalagringsdirektivet ble vedtatt i Stortinget våren 2011, og skal etter planen tre i kraft 1. juli 2015. Direktivet har vært gjenstand for stor debatt både her i Norge og i Europa.  I dag melder Aftenposten at generaladvokaten i EU har konkludert med at direktivet...