get_queried_object(); $id = $cu->ID; ?>
Avatar photo

Datalagringsdirektivet ble vedtatt i Stortinget våren 2011, og skal etter planen tre i kraft 1. juli 2015. Direktivet har vært gjenstand for stor debatt både her i Norge og i Europa.  I dag melder Aftenposten at generaladvokaten i EU har konkludert med at direktivet er i strid med EUs Charter om grunnleggende rettigheter. Det er særlig lagt vekt på at lagringstiden kan være så mye som to år, og at det er private teleselskaper som skal stå for lagringen.

Generaladvokatens vurdering er ikke bindende for EU-domstolen, men i mange tilfeller blir den fulgt. Om domstolen kommer til samme resultat betyr ikke det nødvendigvis at den norske implementeringen også er i strid med charteret. Lagringstiden i Norge er seks måneder, men det er verdt å merke seg at det også her til lands er teleoperatørene som skal stå for lagringen.  Uansett blir det svært spennende å følge utviklingen framover, særlig hva EU-domstolen konkluderer med. Mye tyder imidlertid på at siste ord om datalagringsdirektivet ikke er sagt.

Les mer om datalagringsdirektivet på vår hjemmeside.