get_queried_object(); $id = $cu->ID; ?>
Avatar photo

Personvern og forbrukervern i tospann

Denne kronikken sto på trykk i Dagens Næringsliv  11. august 2017 Over mange år har forbrukermakten blitt gradvis styrket. Kombinasjonen av rettigheter, klagemuligheter og sterke institusjoner har bidratt til å balansere makten mellom forbruker- og næringslivssiden....
Avatar photo

Enighet om nye personvernregler i EU

I kveld kom forhandlerne til enighet om en ny personvernforordning etter nesten fire års arbeid. Jeg har enda ikke hatt mulighet til å studere den endelig teksten, men basert på nyhetsrapportene fra Brussel kommer her en fersk oppdatering på hva som er vedtatt:...