get_queried_object(); $id = $cu->ID; ?>
Avatar photo

I kveld kom forhandlerne til enighet om en ny personvernforordning etter nesten fire års arbeid. Jeg har enda ikke hatt mulighet til å studere den endelig teksten, men basert på nyhetsrapportene fra Brussel kommer her en fersk oppdatering på hva som er vedtatt:

– Retten til å bli glemt gir borgerne større rett enn i dag til å få slettet data som ikke lenger er relevant

– Dersom det skjer et sikkerhetsbrudd, for eksempel at data kommer på avveier eller et selskap blir hacket, har de 72 timer på seg til å rapportere om dette offentlig

– Barn under 16 år må ha foreldrenes samtykke til å inngå avtaler med selskaper som Facebook og Instagram, men her kan hvert enkelt land velge å sette aldersgrensen til 13 år. Dette er en nyvinning i forhold til tidligere forslag, og her ligger det an til en frisk debatt, vil jeg tro.

– Europeiske regler gjelder for alle selskaper som har europeiske kunder, selv om selskapet ikke er basert i Europa.

– Dataportabilitet skal gi borgerne større eiendomsrett til egne data og mulighet til å overføre egne data til nye selskaper.

– Det kan ilegges overtredelsesgebyrer på 4 prosent av årlig omsetning. Vi kan i dag ilegge gebyr på max 10G, altså ca 900 000 kroner.

– Selskaper med store datamengder eller mange kunder må opprette personvernombud.

I en kommentar sier MEP Jan Phillipp Albrect ( De Grønne), som har ledet arbeidet i Parlamentet dette:

«Today’s negotiations hopefully have cleared the way for a final agreement … In future, firms breaching EU data protection rules could be fined as much as 4% of annual turnover – for global internet companies in particular, this could amount to billions. In addition, companies will also have to appoint a data protection officer if they process sensitive data on a large scale or collect information on many consumers”.

I morgen kl 09 00 begynner vi analysen av forslaget. Umiddelbart ser det ut som et godt forslag der personvernet er bedre ivaretatt en dagens regelverk. Debatten om foreldresamtykke for å bli kunder i Facebook blir svært interessant. Parlamentet stemmer overfor forslaget i morgen, og det må vedtas i hvert enkelt land, men alt tyder på at vi fra 2018 har et nytt regelverk på plass.

Fortsettelse følger……

Pressemeldingen fra EU-parlamentet