get_queried_object(); $id = $cu->ID; ?>
Avatar photo

Hva utleverer Microsoft og Google til politiet?

De siste årene har vi hatt flere saker der opplysninger lagret hos store teknologiselskaper er brukt i kriminalsaker. Det var debatt om utlevering av Facebook-passord i Sigrid-saken, mens Øygarden-saken viste hvor stor beydning Skype-data kan ha.  Ettersom disse...