get_queried_object(); $id = $cu->ID; ?>
Avatar photo

Vi trenger en personvernkommisjon på justissektoren

Denne kronikken sto på trykk i Dagens næringsliv 20. juli 2015  Vi står foran en ny debatt om personvern og overvåking. Nylig tok avtroppende etterretningssjef Kjell Grandhagen til ord for å kontrollere, overvåke og kartlegge all elektronisk kommunikasjon inn til...