get_queried_object(); $id = $cu->ID; ?>
Avatar photo

Ønsker vi økt lagring av opplysninger om barnehagebarn?

Dette innlegg er skrevet sammen med Steffen Handal, som er leder i Utdanningsforbundet. Det har også blitt publisert på www.utdanningsnytt.no  Kunnskapsdepartementet har lagt frem et forslag til endring i barnehageloven. Mange aktører, deriblant vi i Datatilsynet og...