get_queried_object(); $id = $cu->ID; ?>
Avatar photo

Martha Eike

Teknolog i Datatilsynet. Jobber med skole og barnehage, digitalisering av det offentlige, skytjenester, Big Data, innebygd personvern og informasjonssikkerhet generelt.Hvem vokter vokterne?

I dag har jeg holdt et innlegg på Sikkerhetssymposiet i Bergen. Tema for konferansen var «Hvem vokter vokterne?». Det er naturlig å tenke at Datatilsynet vokter vokterne. Og det må vi gjøre, men med begrenset antall personvernvoktere (totalt 41 hoder), så er det enda...

Kan vi bruke skytjenester?

Kan vi bruke Google Apps, Dropbox eller Microsoft Office 365? Dette er et vanlig spørsmål som vi får henvendelser om fra virksomheter, både private og offentlige, store og små. Mange ser at andre gjør det: Har de fått lov? Én skytjeneste er ikke lik en annen...

Security Divas 2015

Tidligere var digitale angrep noe som førte til at informasjonssystem ble utsatt. I dag kan det utføres digitale angrep som kan få dødelige følger i vår fysiske verden. Det var noe av det viktigste vi tok med oss fra konferansen Security Divas, en konferanse om...

Har offentlig sektor for stor tillit til nettskyleverandører?

Halvparten av offentlige etater som bruker nettskytjenester, har ikke databehandleravtale med leverandøren.  Denne uken ble Mørketallsundersøkelsen 2014 presentert på Sikkerhetskonferansen i regi av Næringslivets sikkerhetsråd. Undersøkelsen er et viktig bidrag til å...