get_queried_object(); $id = $cu->ID; ?>
Christine Dalebø Gjerdevik

Christine Dalebø Gjerdevik

Christine Dalebø Gjerdevik er juridisk rådgiver i Datatilsynet.Hvor mye er dine helseopplysninger verdt?

Helseopplysninger er opplysninger som sier noe om din helsesituasjon. Dette kan være opplysninger om sykdommer du har eller medisiner du bruker. Det kan også være opplysninger som kanskje fremstår som uskyldige, men som likevel kan si mye om din helsesituasjon, for...