get_queried_object(); $id = $cu->ID; ?>
Avatar photo

Helseopplysninger er opplysninger som sier noe om din helsesituasjon. Dette kan være opplysninger om sykdommer du har eller medisiner du bruker. Det kan også være opplysninger som kanskje fremstår som uskyldige, men som likevel kan si mye om din helsesituasjon, for eksempel registrering av hjerterytme, glukosenivå og blodverdier.

Felles for alle slike opplysninger er at de personlige, du skal selv bestemme over dem og helsepersonell har taushetsplikt om denne typen opplysninger.

Stadig flere helseopplysninger registreres i elektroniske duppeditter og applikasjoner på mobiltelefoner. Mange er også avhengige av medisinsk utstyr som er tilkoblet internett og gjør løpende målinger. Disse gir, enkelt sagt, direkte behandling basert på målingene. Eksempler på slik utstyr er insulinpumper og pacemaker.

Elektroniske duppeditter, applikasjoner og medisinsk utstyr kan hackes dersom datasikkerheten ikke er god nok. Hackerne får da tilgang til helseopplysninger om deg. I noen tilfeller kan de også fjernstyre medisinsk utstyr. Dette kan få fatale konsekvenser.

Men er noen interessert i helseopplysningene dine?

Marie Moe snakket om dette i NRK Ekko 25.10. Moe jobber i SINTEF og har en doktorgrad i informasjonssikkerhet. Hun har blant annet forsket på hacking av pacemakere. Da hun selv fikk pacemaker meldte nemlig spørsmålet seg om disse kan hackes. Svaret er ja.

Moe sier at helseopplysninger kan være interessant for forsikringsselskaper og at opplysningene videreselges på det svarte markedet. Der er helseopplysninger verdt 10 ganger så mye som kredittkortopplysningene dine (kilde: www.reutes.com). I tillegg gjør tilgang til helseopplysninger det enklere å gjennomføre identitetstyveri.

Stadig flere opplysninger om deg finnes på internett og helseopplysningene dine er gull verdt. Dette er en klar oppfordring om at disse opplysningene må passes ekstra godt på. Om du bruker elektroniske duppedingser og applikasjoner som registrerer helseopplysninger, eller medisinsk utstyr som er koblet til internett, bør du stille spørsmål om informasjonssikkerhet til dem som leverer løsningen! Hvilke av mine opplysninger lagres? Hvor lagres de? Hvordan sikres de fra at uvedkommende får tilgang til dem? Og hvor lenge lagrer dere mine helseopplysninger?

Samtidig må leverandører og helseforetak passe godt på helseopplysninger som enkeltpersoner gir til dere! De har tillit til at opplysningene er trygge hos dere, og i systemene og maskinene dere bruker. Denne tilliten er avgjørende for at folk vil dele sine helseopplysninger!