get_queried_object(); $id = $cu->ID; ?>
Avatar photo

 

gb-fr

Den 3. januar 2014 ila det franske datatilsyn, CNILs sanksjonskomité 150 000 Euro i straff til Google Inc. fordi håndteringen av personopplysninger etter  1. mars 2012 ikke er i samsvar med den franske personopplysningsloven. Det franske Datatilsynet har beordret Google til å publisere et kommuniké om CNILs beslutning på Googles franske hjemmeside innen åtte dager.

CNIL har blant annet pekt på:

  • Google har ikke i tilstrekkelig grad informert sine brukere om behandlingen av deres personopplysninger, og heller ikke informert tilstrekkelig om formålene med denne behandlingen.  Dermed er selskapets brukere ikke i stand til å utøve sine rettigheter, særlig retten til innsyn, retting eller sletting.
  • De innhenter ikke samtykke fra brukeren før lagring av cookies på sine terminaler
  • De unnlater å definere gjeldende lagringstid for data som de behandler
  • De kobler alle de dataene de samler inn om sine brukere på tvers av alle sine tjenester. Dette gjør Google uten rettslig grunnlag.

Disse konklusjonene er like de som er fastsatt av det nederlandske og det spanske datatilsynet i november og desember 2013 med bakgrunn i deres respektive nasjonale lover.

Vi i det norske datatilsynet har tatt opp disse temaene i møter med Google etter at de kom med sin nye personvernerklæring 1. mars 2012. Dette er også temaer som har stått høyt oppe på agendaen når vi har hatt arbeidsmøter med andre europeiske datatilsyn.

Lenker: