get_queried_object(); $id = $cu->ID; ?>
Avatar photo

gb-fr

I en pressemelding kommer det frem at det franske datatilsynet  at Google skal følge fransk personvernlovgivning og dette innen tre måneder.

I oktober 2012 sendte de europeiske personvernmyndighetene et brev til direktør Page i Google med et krav om at selskapet skulle implementere en rekke krav for å tilfredsstille det europeiske personverndirektivet 95/46/EC.

Enkelt og overordnet forklart var det tre krav som ble fremsatt:

  1. At Google skulle gi tilstrekkelig informasjon til sine brukere om hva som er formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke typer data som behandles.
  2. At Google skulle klargjøre hva som var formålet og virkemidler  i forbindelse med kobling av data mellom selskapets tjenester.
  3. At Google skulle gi informasjon om hvor lenge de lagret personopplysninger for de ulike tjenestene.

Google fikk fire måneder på å oppfylle kravene, noe de ikke har gjort.

En egen arbeidsgruppe, ledet av det franske datatilsynet, ble satt ned for å se på hvordan man skal kunne tvinge Google til å foreta seg nødvendige endringer. Gruppen besto også av personvernmyndighetene i Tyskland, Italia, Nederland, Spania og Storbritannia.

Gruppen har fastslått at Google bryter fransk og andre respektive lands lovgivning, og at Google innen tre måneder må gjennomføre tiltak slik at selskapet faktisk etterlever personvernlovgivningen.

Det franske datatilsynet truer med sanksjoner dersom ikke Google følger advarselen. Resten av landene i gruppen iverksetter også tiltak overfor Google.

Vi i det norske Datatilsynet følger spent med på hvordan Google nå vil forhold seg til disse kravene. Vi har gode erfaringer med å samarbeide med de europeiske datatilsynsmyndighetene. Samarbeidet gjør at vi står sterkere sammen for å fremme personvernet.

Her kan du lese mer om saken: