get_queried_object(); $id = $cu->ID; ?>
Avatar photo

Juridisk veiledningstjeneste i Datatilsynet gir råd og veiledning til enkeltpersoner, offentlige etater og virksomheter som har spørsmål knyttet til personvern. Tallenes tale er klare: Hver femte henvendelse gjelder personvern i arbeidslivet, og de aller fleste som henvender seg er arbeidstagere.  Tre typer henvendelser går igjen: Kameraovervåkning, bruk av GPS og innsyn eller sletting av e-post.

Dessverre ser vi ofte at arbeidsgivere innfører slike kontrolltiltak uten at de har noen grunn til det, og uten at reglene om innføring av kontrolltiltak er fulgt. Det kan sikkert være flere grunner til det, men det skyldes sannsynligvis at det er billig og enkelt, kombinert med en dose tankeløshet fra arbeidsgivers side.

Vi tilbringer mye av livet vårt på arbeidsplassen. Norge er et lite hierarkisk samfunn, og dette ser vi også i arbeidslivet. Derfor er det overraskende at ikke flere arbeidsgivere følger de tre enkle reglene for innføring av kontrolltiltak:

  • Drøft behov for tiltaket og hvordan det skal innføres med de fagorganiserte
  • Informer de ansette på en skikkelig måte – hva innbærer tiltaket, hvorfor gjør vi dette og hva er rekkevidden av det?
  • Evaluer tiltaket – og opphev det hvis det ikke har noen positiv effekt

I morgen arrangerer UNIO en stor konferanse der arbeidstagernes vern mot overvåkning er et viktig tema. Jeg deltar i debatten, og der vil jeg framføre et ønske ved slutten av 2013: At flere arbeidsgivere tar kontakt med oss for å få råd om hvordan de skal gå fram for å innføre kontrolltiltak.

Les om rettigheter og plikter i arbeidslivet på datatilsynet.no