get_queried_object(); $id = $cu->ID; ?>
Avatar photo

 Facebook kunngjorde i går at de nå følger etter blant annet Google og Microsoft og og gir ut opplysninger om hvor ofte politiet i ulike land ber om innsyn i informasjon om brukerne. Dette er absolutt et skritt i riktig retning. Samtidig er det ganske beskjedne opplysninger Facebook gir ut. Jeg etterlyser for eksempel informasjon om hva slags opplysninger det ble rettet forespørsel om og hva som ble levert ut. Andre selskaper gir ut opplysninger om det for eksempel etterspørres innholdsdata eller kun kontoopplysninger (navn, eventuelt adresse, epost osv). Antall innsyn er dessuten relativt beskjedent. For Norges del er det bedt om innsyn i 16 tilfeller, mens det i 31 prosent av disse er utlevert opplysninger.

 Regjeringen har varslet at datalagringsdirektivet vil tre i kraft 1. januar 2015. Jeg forventer at det utarbeides god statistikk over hvor mange saker politiet ber om opplysninger i, hva slags opplysninger de ber om og hva slags opplysninger de får.

Åpenhet og gjennomsiktighet er viktige verdier i et liberalt demokrati, og vil dessuten bidra til at folk kan bruke retten til innsyn i hva som er lagret om dem.

Les mer om hva som gis ut: