get_queried_object(); $id = $cu->ID; ?>
Avatar photo

Dagbladet refererer i dag en større undersøkelse av i regi av Institutt for rettsinformatikk ved Universitetet i Oslo. Tema er overvåkning og kontroll i arbeidslivet. Professor Dag Wiese Schartum uttaler til avisen at regelverket er så høytflyvende at du må være ekspert for å forstå det.

Datatilsynet har jobbet med personvern i arbeidslivet i en årrekke og hatt et godt samarbeid med Schartums institutt. Det er all grunn til å gi honnør for godt arbeid. De funn som refereres i Dagbladet stemmer godt overens med de funn vi gjorde i rapporten En vanlig dag på jobb – arbeidshverdagens elektroniske spor. Ferske tall fra vår juridiske veiledningstjeneste viser dessuten en økning i antall henvendelser som gjelder kontroll i arbeidslivet. Økningen er særlig stor når det gjelder spørsmål om kameraovervåkning og bruk av GPS.

Det er godt mulig det er behov for et enklere om mer tilgjengelig regelverk. Til det er på plass er det viktig å huske følgende når arbeidsgivere skal innføre kontrolltiltak:

  • drøfting av behov, gjennomføring og utforming med fagforeninger og ansatte
  • informasjon om kontrolltiltakets formål, rekkevidde og varighet
  • evaluering av behovet for tiltaket

På datatilsynet.no kan du lese mer om regler for personvern i arbeidslivet.