get_queried_object(); $id = $cu->ID; ?>
Avatar photo

Stanser utflagging av norske toppdomener!

At Norge forvalter domenet .no er ingen hemmelighet. Færre vet at vi i tillegg har kontroll på domene .sj (Svalbard og Jan Mayen) og .bv ( Bouvetøya). På personverndagen i januar 2014 lanserte nettguru og teknologidirektør i Opera Software Håkon Wium Lie følgende idé:...