get_queried_object(); $id = $cu->ID; ?>
Avatar photo

Det bør ikke opprettes et sentralt tiggerregister

Regjeringen foreslår å etablere et register over de som melder seg som tiggere. Vi har forståelse for at den enkelte kommune ønsker en viss oversikt over hvem som tigger i sitt nærområde. Vi forstår også at kommuner kanskje ønsker å stille vilkår, for eksempel at...