get_queried_object(); $id = $cu->ID; ?>
Avatar photo

Hvordan forhindre snoking i journaler?

Mengden sensitiv informasjon som ligger lagret i sykehusenes journalsystemer er enorm. Det er ikke riktig å si at vi har en snokekultur i norsk helsevesenet, men dessverre er det slik at journalsystemene i for liten grad er designet for å forhindre snoking. Det er for...