get_queried_object(); $id = $cu->ID; ?>
Avatar photo

Retten til å bli glemt styrkes

I en nylig avsagt avgjørelse har EU-domstolen trukket opp grensene for når en person kan kreve at en artikkel publisert på for eksempel en nettavis ikke lenger skal være søkbar på Internett.  Dette styrker den enkeltes rett til å bli glemt. Mange legger igjen tydelige...