get_queried_object(); $id = $cu->ID; ?>
Avatar photo

Forsk på fremmedkrigere!

Dette er en forlenget versjon av en kronikk som sto på trykk i Dagbladet 7. august 2015  I forrige uke ble det gjennom mediene skapt et inntrykk av at Datatilsynet nekter Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) å forske på fremmedkrigere. Dette er ikke riktig! Tvert imot...