get_queried_object(); $id = $cu->ID; ?>
embla

Embla Helle Nerland

Juridisk rådgiver i DatatilsynetBarns rett til personvern og foreldres eksponering

Høyesterett har nylig avsagt dom i en historisk sak, der en mor er straffedømt for å ha krenket sitt barns rett til privatliv. Dommen bidrar til å trekke en grense for foreldres deling av barns private øyeblikk på sosiale medier. Den belyser et stadig tilbakevendende...